Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Mijają już dwa lata od chwili, gdy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zaczęła działać Szkoła Prawa USA (stworzona przez WPiA we współpracy z wydziałami prawa trzech Amerykańskich Uczelni – The Loyola University New Orleans College of Law; The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law; The University of Toledo College of Law). Zapraszamy do trzeciej edycji na rok akademicki 2017/2018. W jej programie obok zagadnień czysto prawniczych uwzględnimy także elementy biznesowo-ekonomiczne. Tym samym powstaje pierwsza i jedyna w Polsce szkoła The School of US Business and Law (SUSBL).

Szkoła została objęta patronatem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Wzorem doświadczeń Szkoły Prawa USA zajęcia w SUSBL:

  • organizowane będą w trakcie roku akademickiego (od września do czerwca) w formie 10 dwudniowych, weekendowych szkoleń,
  • każde spotkanie będzie miało swoją odrębną tematykę,
  • każde spotkanie będzie prowadzone przez inną osobę – specjalizującego się w danym temacie profesora delegowanego wyłącznie na ten wykład przez jedną z trzech, współpracujących z WPiA amerykańskich Uczelni,
  • Poszerzenie tematyki spotkań o zagadnienia biznesowo-ekonomiczne nie tylko nie powoduje wzrostu wnoszonych przez studentów opłat, ale uległy one obniżeniu. Koszt uczestnictwa w zajęciach The School of US Business and Law wynosi 3.200 zł (za całoroczny kurs wraz z udostępnianymi przez wykładowców materiałami). Kwota ta w całości jest przeznaczana na pokrycie kosztów funkcjonowania SUSBL (Projekt nie ma charakteru komercyjnego). Odbycie Kursu potwierdza certyfikat wydany przez cztery Uniwersytety biorące udział w Projekcie.