A A A
placeholder login poczta US

Godziny dziekańskie

W imieniu Dziekana prof. dr hab. Czesława Martysza informujemy, że na prośbę Zastępcy Przewodniczącego WRSS WPiA, Dziekan wyraził zgodę na godziny dziekańskie w dniu 4 maja br. do godziny 11:50.

 

Tytuły profesorskie dla kolejnych Pracowników WPiA UŚ

Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP nadał Panu dr hab. prof. US Jackowi Góreckiemu i Panu dr hab. prof. UŚ Marianowi Mikołajczykowi tytuły naukowe profesora nauk prawnych.

STYPENDIA MINISTRA 2014/2015

Studentów zainteresowanych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z obowiązującym wzorem...

Czytaj dalej