A A A
placeholder login poczta US

Międzynarodowa konferencja „Ewolucja Prawa Prywatnego”

Podstawowym celem Konferencji jest wymiana myśli i poglądów co do nowych tendencji w rozwoju prawa prywatnego zarówno w płaszczyźnie ustawodawstwa krajowego jak i międzynarodowego. Do udziału w Konferencji  zostali zaproszeni krajowi oraz zagraniczni

czytaj więcej

Tytuły profesorskie dla kolejnych Pracowników WPiA UŚ

Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP nadał Panu dr hab. prof. US Jackowi Góreckiemu i Panu dr hab. prof. UŚ Marianowi Mikołajczykowi tytuły naukowe profesora nauk prawnych.

STYPENDIA MINISTRA 2014/2015

Studentów zainteresowanych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z obowiązującym wzorem...

Czytaj dalej

Sukcesy WPiA UŚ

Zobacz więcej sukcesów