A A A
placeholder login poczta US

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach serdecznie zapraszają studentów oraz  pracowników na inaugurację roku akademickiego 2014/2015 połączoną z otwarciem wystawy poświęconej pamięci Profesora Waleriana Pańki...

Czytaj dalej

Tytuły profesorskie dla kolejnych Pracowników WPiA UŚ

Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP nadał Panu dr hab. prof. US Jackowi Góreckiemu i Panu dr hab. prof. UŚ Marianowi Mikołajczykowi tytuły naukowe profesora nauk prawnych.

STYPENDIA MINISTRA 2014/2015

Studentów zainteresowanych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z obowiązującym wzorem...

Czytaj dalej

Sukcesy WPiA UŚ

Zobacz więcej sukcesów