A A A
placeholder login poczta US

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji od 1993 r., a ich celem jest kształcenie osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą rynku nieruchomości. Studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, lub zarządcy nieruchomości, a także do osób, które ze względu na pracę w organach administracji publicznej lub prowadzenie działalności gospodarczej są odbiorcami usług świadczonych przez wspomnianych profesjonalistów. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki temu, że oferują studentom szeroki zakres kształcenia (obejmujący m.in. 3 wskazane powyżej zawody), a wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i innymi placówkami naukowymi w Polsce zapewnia kadrę przygotowaną do prowadzenie zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

Od października 2014 roku studia prowadzone będą w nowej, dwusemestralnej formule i w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych realizują aktualne minima programowe ustalane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obejmujące zagadnienia takie, jak: elementy prawa cywilnego, administracyjnego, rolnego czy finansowego, które mają ważkie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, wartość jako kategoria ekonomiczna, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji, metody i techniki wyceny, podstawy budownictwa, proces inwestycyjny w budownictwie.

Osoby pragnące uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego powinny posiadać wykształcenie wyższe (zawodowe lub magisterskie - o dowolnej specjalności) oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, oraz przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyć egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (art. 177 ust. 1 u.g.n.).

Pomimo deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości (wprowadzona z dniem 1.I.2014 r.), w programie studiów zachowano treści programowe dotyczące pośrednictwa w obrocie nie ruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, w tym zagadnienia takie jak marketing nieruchomości i negocjacje, plan zarządzania, specyfika umów o pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami, procedury w zarządzaniu nieruchomościami. Program Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami realizuje program Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz program Krajowej Rady Nieruchomości RP i Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami. Umożliwia to absolwentom naszych studiów uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN (po zdaniu egzaminu organizowanego przez PFRN lecz bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych) oraz wpisanie na listę rekomendowanego zarządcy nieruchomości KRN RP/GSZN (bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych).

Informacje ogólne:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz.16.00. Na wniosek studentów możliwe jest wyznaczenie kilku zjazdów weekendowych.

Opłata za semestr:

wnoszona w całości wynosi 2 150 PLN

(Indywidualny numer konta można uzyskać na stronie: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto)

Liczba semestrów: 2

Kierownik Studiów - dr hab. Magdalena Habdas

Zastępca Kierownika – dr Grzegorz Matusik

Rekrutacja:

Podanie o przyjęcie należy złożyć w terminie do 30 września br. w sekretariacie studiów w Katowicach przy ul. Bankowej 11b, pokój nr 2.2 (II piętro). Uwaga – w sierpniu sekretariat jest nieczynny.

Podczas rekrutacji należy złożyć: wzór podania w formacie .doc (do pobrania tutaj), jednej fotografii, kserokopii dowodu osobistego i oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Podanie można również przesłać w formie elektronicznej na adres leokadia.magosz@us.edu.pl

W lipcu sekretariat jest czynny w dniach:

  • od poniedziałku do czwartku od godz. 11.oo do 14.oo

Od września sekretariat jest czynny w dniach:

  • poniedziałek i czwartek od godz. 11.oo do 18.oo,
  • wtorek i środa od godz. 11.oo do 14.oo

  • Grafiki do stron