Studia Doktoranckie Ogłoszenia

PESEL Decyzja Wydziałowej/
Instytutowej Komisji Rekrut.
Przyjęcia TAK/NIE
   
82010105221 NIE
88061815359 NIE
89050815141 NIE
89080611344

Miło nam poinformować, że laureatami tegorocznych IV Warsztatów Doktoranckich zostali:

 

I miejsce

mgr Katarzyna Todos

 

II miejsce

mgr Konrad Kobyliński

 

III

Uprzejmie informujemy, że Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego dysponuje jednym miejscem na studiach doktoranckich stacjonarnych z prawem pobierania stypendium.

Zajęcia z 8 maja zostały przeniesione na 7 maja, szczegóły w załączeniu.

W dniu 1 lutego 2016 r. Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WPiA UŚ w wyniku wyborów na przedstawicieli do Kolegium Elektorów WPiA UŚ wybrała:

-mgr Anitę