Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego dysponuje jednym miejscem na studiach doktoranckich stacjonarnych z prawem pobierania stypendium.

Zajęcia z 8 maja zostały przeniesione na 7 maja, szczegóły w załączeniu.

W dniu 1 lutego 2016 r. Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WPiA UŚ w wyniku wyborów na przedstawicieli do Kolegium Elektorów WPiA UŚ wybrała:

-mgr Anitę