Zmiana rozmiaru tekstu:

UWAGA STUDENCI  -- OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I AKCEPTACJI ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU OCHRONY (...) PRAC INTELEKTUALNYCH NA UŚ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o obowiązku złożenia w dziekanacie druku Oświadczenia o znajomości oraz akceptacji zasad wynikających z Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

Podpisane oświadczenie należy złożyć nie później niż do końca semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016 ( najpóźniej wraz z indeksem po zakończonej sesji - data na oświadczeniu z końcem zajęć dydaktycznych tj. 27.01 )

Obowiązek złożenia Oświadczenia wynika z Zarządzenia nr 147 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta oraz doktoranta o akceptacji Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

Treść Regulaminu, o którym mowa powyżej, dostępna jest tutaj