Zmiana rozmiaru tekstu:

wybitny konstytucjonalista, twórca i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Zielonej Górze.

Profesor Bogusław Banaszak był autorytetem dla współpracowników i wielu pokoleń prawników, autorem licznych publikacji naukowych, a przede wszystkim szczerze oddanym w służbie dla dobra Ojczyzny. Pełnił wiele funkcji publicznych, w tym był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem tytularnym Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady Europy w Strasburgu, członkiem Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sędzią Trybunału Stanu. Profesor został również wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi oraz doktoratami honoris causa wielu zagranicznych uniwersytetów.

Cześć jego pamięci!

Władze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w imieniu całej społeczności akademickiej składają Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom wyrazy głębokiego współczucia.