Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram dla I roku I semestru znajduje się w zakładce plany zajęć - semestr zimowy, proszę o sprawdzanie harmonogramu przed zjazdami gdyż ulegnie on jeszcze zmianie. W terminie późniejszym studenci zostaną poinformowani o terminie rejestracji na dodatkowe przedmioty wykształcenia ogólnego , przedmioty do wyboru i lektoraty językowe. Na zajęciach w dniu 07.10.2017 będzie możliwość odbioru w dziekanacie indeksu i legitymacji studenckiej - przy odbiorze  należy posiadać  do wglądu dowód wpłaty za indeks - 4 zł  i legitymację 17 zł. Opłatę należy dokonać na indywidualne  konto studenta.

Studenci  przed rozpoczęciem lektoratu proszeni są również o zarejestrowanie się na platformie e-learningowej http://el2.us.edu.pl/spnjo w celu rozwiązania testu poziomującego.  Aktualny harmonogram  zajęć z języków obcych ukaże się w październiku.