Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na spotkania w ramach seminarium dyplomowego z prawa cywilnego dla II roku Administracji niestacjonarnej w następujących dniach:

24 IV, 8 V, 15 V, 29 V i 5 VI w godz. 19:10 - 20:40.

W ww. dniach jestem obecny na Wydziale co najmniej od godz. 11:40 (m.in. w trakcie dyżuru o godz. 16:40 i seminarium dyplomowego dla III roku Administracji niestacjonarnej o godz. 17:40).

Z wyrazami szacunku i życzeniami dobrego dnia,

Bartosz Kucia