Zmiana rozmiaru tekstu:

Postępowanie kontrolne i audytowe

dr A.Ziółkowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   21.06.2017  14:00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   20.09.2017  15:00  aula 1

 

Postępowanie szczególne w administracji

dr A.Ziółkowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.adm.ogólna  21.06.2017  15:30  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   20.09.2017  15:00  aula 1

 

Prawo zagospodarowania przestrzennego

dr hab.T.Kurowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.adm.ogólna  20.06.2017 ustny  8:00  p. 2,40
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   8.09.2017  8:00  p.2,40

 

Podstawy postępowania karnego

dr K.Sychta

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  29.06.2017 ustny  9:00  pok. 3,23
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   11.09.2017  13:30  pok.3,23

 

Ochrona informacji niejawnych

dr A.Ziółkowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specjal..bezpieczeństwo wew.  21.06.2017  14:45  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   20.09.2017  15:00  aula 1

 

 Postępowanie egzekucyjne w administracji

dr A.Gronkiewicz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  13.06.2017  10:30  aula 1
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Ochrona danych osobowych

dr hab.M.Jagielski

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12.06.2017

 10:00 - egzamin pisemny

 10:30 - egzamin ustny

 aula 3

 pok.2,44

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   04.09.2017

 13:30- egzamin pisemny  aula 7

 14:00- egzamin ustny  s. 2,44

 

 

Zamówienia publiczne finansowane ze środków unijnych

dr A.Piwowarczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
specjal.administracja ogólna  19.06.2017 ustny  15:00  pok.2,32
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 Prawo dowodowe w procesie karnym

dr K.Sychta

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bez.wew.  26.06.2017 ustny  13:00  pok.3,23
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Dzieje europejskiej kultury

prof.dr hab.M.Mikołajczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   24.06.2017 ustny  15:30  pok.29
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

 Praktyczne aspekty ścigania przestępstw i wykroczeń

dr P.Piątek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  19.06.2017  10:00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  12.09.2017  10:00  sala 20