Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo administracyjne

prof.dr hab.Cz.Martysz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   22.06.2017  12:00  aula 2
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   18.09.2017  13:00  aula 6

 

Podstawy prawa cywilnego

prof.dr hab.B.Fuchs

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   29.06.2017 ustny  16:00  pok.2,13
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   25.09.2017 ustny  11:00  pok.2,13

 

Instytucje europejskie

dr hab.M.Zieliński

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   19.06.2017  17:00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   11.09.2017  10:00  aula 5

 

Prawo ochrony środowiska

prof.dr hab.R.Mikosz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   13.06.2017  10:00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   20.09.2017  10:00  aula 7

 

Podstawy inwestowania na giełdzie

dr A.Lichosik

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.adm.ogólna      
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Partnerstwo publiczno-prywatne

dr A.Piwowarczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specjal.administracja ogólna  26.06.2017  16:00  aula 3
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   18.09.2017  16:00  aula 3

 

Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym

dr A.Kozioł

 TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specjal.administracja ogólna na dyżurach    pok.2,11

 

Prawnokarna ochrona bezpieczeństwa

dr O.Sitarz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  21.06.2017  9:00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   4.09.2017  15:00  aula  4
 
       
       

Historia organów bezpieczeństwa wewnętrznego

dr hab.W.Organiściak

GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.  16.06.2017  12:00  pok.26
                                               lub na dyżurach
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 TERMIN I

 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 specj.bezp.wew.