Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Urszula Torbus

Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.31
Telefon 32 3591547
Wewnętrzny 1547
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: środa, godz.15.30-17.00

 

Bibliografia

 • Prawo pracy : last minute / Michał Barański, Urszula Torbus. - Stan prawny 1 marca 2018 r. - Bielsko-Biała : Od.Nowa , 2018. 2018

 • Ograniczenia zawierania umów na czas określony : ocena efektywności regulacji w przeszłości i obecnie / Urszula Torbus. // W: Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S.28-47 2017

 • Przedsiębiorca jako pracodawca / Urszula Torbus. // W: Przedsiębiorca : zagadnienia wybrane. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - S. 189-228 2017

 • Doświadczenie zawodowe pracownika a działalność konkurencyjna wobec pracodawcy / Urszula Torbus. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 473-488 2017

 • Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi / Urszula Torbus. // W: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 199-227 2016

 • Zasada jawności naboru w samorządzie terytorialnym / Kinga Czyżycka, Urszula Torbus. // W: Jawność w samorządzie terytorialnym. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 166-181 2015

 • Równe traktowanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu / Urszula Torbus. // W: Prawo a niepełnosprawność : wybrane aspekty. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - S. 47-66 2015

 • Rola elastycznych form zatrudnienia w godzeniu nauki z pracą zawodową / Urszula Torbus. // W: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 259-275 2015

 • Ochrona pracowników w elastycznych formach zatrudnienia jako warunek stabilizacji w stosunkach pracy / Urszula Torbus. // W: Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 55-70 2014

 • Termin do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika z uwagi na niepłacenie wynagrodzenia przez pracodawcę : glosa do wyroku SN z dnia 24 października 2013 r. II PK 25/13 / Urszula Torbus. // Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz. - 2014, nr 3, s. 67-76 2014

 • Kontrola w prawie pracy / Urszula Torbus. // W: Kontrola przedsiębiorcy. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 249-290 2013

 • The impact of European Community Social Law on Polish Labour Law / Urszula Torbus. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 102-112 2012

 • Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy / Urszula Torbus. // W: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Warszawa , 26-28 maja 2011 r. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 138-149 2011

 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. 2011

 • Prawo do ponownego zatrudnienia w ustawie o zwolnieniach grupowych / Urszula Torbus. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 17 (2008), s. 45-62 2008