Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Rafał Stasikowski

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 1.37
Telefon 32 3592024
Wewnętrzny 2024
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 wtorek, 14.40-15.10

Dodatkowe dyżury:

- 02.06.br godz. 7.45 - 8.15

- 09.06.br godz. 7.45 - 8.15

- 10.06.br godz. 14.30-15.00

Kolejne dyżury odbędą się:

- 13.06, godz. 14.00-14.30,

- 20.06, godz. 14.00-14.30.

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bibliografia

 • Transport kolejowy : analiza administracyjnoprawna / Rafał Stasikowski. - Warszawa : Difin, 2013. 2013

 • Prawo a jednostka, społeczeństwo i gospodarka / Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2012, nr 9, s. 53-76 2012

 • Metropolia jako nowa forma samorządu terytorialnego / Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2011, nr 11, s. 87-95 2011

 • Status Narodowego Banku Polskiego w systemie organów państwa / Ernest Knosala, Rafał Stasikowski. // Prz. Sejm. - 2010, [nr] 1, s. 63-74 2010

 • O pojęciu funkcji administracji publicznej / Rafał Stasikowski. // Iustitia (Warsz.). - 2010, nr 2, s. 70-78 2010

 • O funkcji policyjnej administracji publicznej / Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 4, s. 6-21 2009

 • Funkcja regulacyjna administracji publicznej : studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji / Rafał Stasikowski. - Bydgoszcz : Branta, 2009. 2009

 • Umowa cywilna jako instrument działania administracji regulacyjnej / Rafał Stasikowski. // Samorz. Teryt. - 2009, nr 11, s. 7-16 2009

 • Typologia zadań publicznych : szkic z nauki administracji i prawa administracyjnego / Ernest Knosala, Rafał Stasikowski. // W: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - S. 334-346 2009

 • Regulacja a pojęcia pokrewne prawa administracyjnego / Rafał Stasikowski. // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - S. 413-426 2009

 • Funkcja nadzorcza administracji publicznej / Rafał Stasikowski. // Finanse Komunalne. - 2009, nr 11, s. 5-13 2009

 • O pojęciu zadań publicznych : studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego / Rafał Stasikowski. // Samorz. Teryt. - 2009, nr 7-8, s. 5-27 2009

 • O istocie funkcji planistycznej administracji publicznej / Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 5, s. 23-39 2009

 • Funkcja administracji świadczącej / Rafał Stasikowski. // Administracja (Przem.). - 2009, nr 3, s. 89-115 2009

 • Regulacja jako nowe zjawisko administracyjnoprawne / Rafał Stasikowski. // W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy Profesora Ernesta Knosali. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. - S. 253-268 2008

 • Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa : studium z prawa administracyjnego i nauki administracji / Ernest Knosala, Rafał Stasikowski. // Administracja (Przem.). - 2008, nr 4, s. 55-89 2008

 • O roli rozporządzeń wykonawczych do ustaw i planów w działalności administracji regulacyjnej / Rafał Stasikowski. // Adm. Publiczna. - 2008, nr 2, s. 82-90 2008

 • O istocie regulacji administracyjnoprawnej / Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 11, s. 32-44 2008

 • Kontrola koncentracji instytucji kredytowych i finasowych w prawie wspólnotowym / Rafał Stasikowski, Mirosław Pawełczyk. // Radca Prawny. - 2007, nr 1, s. 16-26 2007

 • Wpływ prawa europejskiego na polskie prawo administracyjne / Rafał Stasikowski. // Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow. - Nr 23 (2007), s. 145-158 2007

 • Uwagi w sprawie koncepcji ustrojowej aglomeracji śląskiej wraz z projektem ustawy o Regionalnym Związku Komunalnym "Silesia" / Ernest Knosala, Adam Gołuch, Rafał Stasikowski. // Samorz. Teryt. - 2007, nr 12, s. 41-54 2007

 • Sprawozdanie z prac nad projektem ustawy o regionalnym związku komunalnym "Silesia" / Ernest Knosala, Adam Gołuch, Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2007, nr 12, s. 80-90 2007

 • Regulacyjne układy sterowania w administracji publicznej / Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2007, nr 1/2, s. 16-39 2007

 • Rada Polityki Pieniężnej jako naczelny organ administracji państwowej / Rafał Stasikowski. // Prz. Prawa Publicznego. - 2007, nr 7/8, s. 100-122 2007

 • Prawne i organizacyjne problemy funkcjonowania aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji śląskiej / Ernest Knosala, Rafał Stasikowski. // W: Problemy współczesnego ustrojoznawstwa : księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 277-285 2007

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji / Rafał Stasikowski. // W: Biurokracja : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, , Krynica Zdrój, 2-4 czerwca 2006. - Rzeszów : RS Druk, 2006. - S. 555-565 2006

 • Zatwierdzenia w prawie samorządu gminnego Republiki Federalnej Niemiec / Rafał Stasikowski. // W: Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, [Sandomierz, 21-23 maja 2006]. - Rzeszów : [s.n.], 2006. - S. 567-579 2006

 • Zarys gwarancji finansowych gmin w systemie prawnym samorządu gminnego Republiki Federalnej Niemiec : zagadnienie sprawiedliwego podziału dochodów publicznoprawnych na przykładzie tzw. problematyki finansowej "miasto-prowincja" / Rafał Stasikowski. // W: Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 305-314 2006

 • Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów odwoławczych / Rafał Stasikowski. // Casus. - 2006, nr 42, s. 22-27 2006

 • Pozycja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych / Rafał Stasikowski. // Administracja (Przem.). - 2006, nr 4, s. 43-62 2006

 • Nowe zjawiska organizacyjno-prawne we współczesnej administracji polskiej / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Rafał Stasikowski. // W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada, 2005. - Toruń : "Dom Organizatora", 2005. - S. 315-338 2005

 • Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej / Rafał Stasikowski. - Bydgoszcz : Branta, 2005. 2005