Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Wojciech Organiściak

Katedra Historii Prawa

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 29
Telefon 32 3591773
Wewnętrzny 1773
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżur  urlop

 

Bibliografia

 • Zagadnienia ogólne / red. nauk. Grzegorz Łaszczyca ; [autorzy] Iwona Bogucka, Jacek Chlebny, Piotr Dobosz, Wojciech Jakimowicz, Marcin Kamiński, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Organiściak, Sławomir Tkacz. - Stan prawny na 1 lipca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 2017

 • Wincenty Skrzetuski o "sądach zadwornych" / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 23-42 2017

 • ORDYNACYA lako się Nayiaśnieyszego Krola I.M. Polskiego, Elektora Saskiego Woyska Posiłkowe pod ten czas się w Polszcze znayduiące zachować maią / wydał Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 269-274 2017

 • Ordynacja saska dla Woyska Posiłkowego w Polsce z roku 1715 / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 255-268 2017

 • Wincenty Skrzetuski o wojsku dawnej Rzeczypospolitej i jego reformie / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 9 (2016), s. 13-24 2016

 • Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego / Wojciech Organiściak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 2016

 • Z Dziejów Prawa / pod red. Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • Wincentego Skrzetuskiego mowa "Przeciwko Kroloboystwu" / Wojciech Organiściak. // Misc. Hist.-Iur. - T. 14 (2015), s. 229-244 2015

 • Mowa Wincentego Skrzetuskiego o królobójstwie / Wojciech Organiściak. // Misc. Hist.-Iur. - T. 14 (2015), s. 229-244 2015

 • Z Dziejów Prawa / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Kilka uwag o tłumaczeniu traktatu Gabriela Bonnot de Mably "De la legislation ou principes des loix" przez Wincentego Skrzetuskiego / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 7 (2014), s. 65-80 2014

 • Z Dziejów Prawa / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 2013

 • Wincenty Skrzetuski o Trybunale Koronnym i Litewskim / Wojciech Organiściak. // Stud. Iurid. Lub. - 2013, t. 19, s. 217-230 2013

 • Wincenty Skrzetuski o sądach i prawie miejskim oraz potrzebie ich reformy / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 6 (2013), s. 13-28 2013

 • Wincenty Skrzetuski o miastach i stanie miejskim / Wojciech Organiściak. // W: Pro memoria : księga dla uczczenia pamięci profesor Krystyny Kamińskiej. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013. - S. 443-468 2013

 • Udział parlamentu angielskiego i sejmu Rzeczypospolitej szlachceckiej w pracach nad artykułami wojskowymi / Wojciech Organiściak, Karol Łopatecki. // W: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013. - S. 421-436 2013

 • System prawa karnego procesowego : zagadnienia ogólne. T. 1, cz. 1 / red. Piotr Hofmański ; aut.: Tomasz Adamczyk, Krzysztof Amielańczyk, Marzena Dyjakowska, Piotr Hofmański, Maciej Jońca, Piotr Kardas, Józef Koredczuk, Marek Kuryłowicz, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, Michał Rusinek, Jerzy Skorupka, Tomasz Szczygieł, Stanisław Waltoś, Paweł Wiliński, Marcin Żak. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. 2013

 • Wincenty Skrzetuski o wzajemnych relacjach stanów sejmujących w Rzeczypospolitej szlacheckiej : wybrane zagadnienia / Wojciech Organiściak. // Studia Iurid. Torun. - T. 10 (2012), s. 202-220 2012

 • Wincenty Skrzetuski o liberum veto i konfederacjach w Rzeczpospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 93-108 2012

 • Artykuły wojskowe Hieronima Radziwiłła dla garnizonu słuckiego z 1733 roku na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 5 (2012), s. 361-374 2012

 • Z dziejów Prawa / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 2011

 • Wincenty Skrzetuski o Radzie Nieustającej / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 69-87 2011

 • Artykuły wojskowe dla Milicji Karola Stanisława Radziwiłła na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 299-319 2011

 • O prawie wojskowym doby saskiej : w związku z książką Tomasza Ciesielskiego, Armia koronna w czasach Augusta III, 2009 / Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 2011, z. 1, s. 435-450 2011

 • Jubileusz Profesora Józefa Ciągwy / Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 361-363 2011

 • Jubileusz Profesora Adama Lityńskiego / Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 4 (2011), s. 367-369 2011

 • Z dziejów Prawa / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. 2010

 • Wincenty Skrzetuski "O senacie" w Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 23-37 2010

 • Wincenty Skrzetuski o sejmikach w Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 479-494 2010

 • Stosunki między organami władzy Rzeczypospolitej szlacheckiej w pracach Wincentego Skrzetuskiego : problemy wybrane / Wojciech Organiściak. // W: Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee. - Wrocław : Kolonia Limited, 2010. - S. 349-362 2010

 • Prawo ubezpieczeń społecznych II Rzeczypospolitej : (szkic dla celów dydaktycznych) / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 139-162 2010

 • Polish Military Articles of 1775 / Wojciech Organiściak. // Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 2 (2010), s. 112-120 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2 / red.: Marian Mikołajczyk, Jóżef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak, Karol Kuźmicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. 2010

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2009 / Tomasz Adamczyk, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 207-214 2010

 • Artykuły wojenne Augusta III Sasa z 1749 roku / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 3 (2010), s. 163-176 2010

 • Z dziejów Prawa / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 2009

 • Wincenty Skrzetuski o sukcesji tronu i porządku obrad sejmu / Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 2009, z. 1, s. 125-144 2009

 • Wincenty Skrzetuski "O sejmach" w Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 25-46 2009

 • Wincenty Skrzetuski o sądach sejmowych / Wojciech Organiściak. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 563-574 2009

 • [Regina libertas - recenzja] / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 273-277 2009

 • Prawo pracy II Rzeczypospolitej : szkic dla celów dydaktycznych / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 233-257 2009

 • Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin / red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. 2009

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2008 / Tomasz Adamczyk, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 297-299 2009

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2007 / Tomasz Adamczyk, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 291-296 2009

 • [Kodeks Stanisława Augusta - recenzja] / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 2 (2009), s. 279-281 2009

 • Z dziejów Prawa / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. 2008

 • Wolność w "Mowach..." Wincentego Skrzetuskiego / Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 67-90 2008

 • Wincenty Skrzetuski o pozycji króla i zakresie jego władzy w Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // W: W kręgu historii i współczesności polskiego prawa : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 453-468 2008

 • Wincentego Skrzetuskiego poglądy na prawo karne / Wojciech Organiściak. // Probl. Prawa Kar. - T. 26 (2008), s.157-168 2008

 • Rok 2006 / Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 229-230 2008

 • [Litwa i Napoleon w roku 1812 - recenzja] / Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 2008, z. 2, s. 402-405 2008

 • Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2006 / Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 229-230 2008

 • Idea wolności w Polsce w XVIII wieku / Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 2007, z. 2, s. 301-316 2007

 • Wpływ Sapiehów na kształtowanie prawa sądowego w Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // W: Sapiehowie epoki Kodonia i Krasiczyna. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 391-399 2007

 • Wincenty Skrzetuski o sukcesji tronu w Rzeczypospolitej / Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 9 (2007), s. 89-100 2007

 • Geneza i znaczenie "Artykułów wojennych hetmańskich" z 1609 roku / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 8. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 69-84 2006

 • Wincentego Skrzetuskiego mowa "O powinnościach narodów jednych ku drugim" / Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 8 (2006), s. 153-166 2006

 • Rok 2005 / Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 8. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 241-243 2006

 • Z dziejów prawa. Cz. 8 / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 2005

 • Z dziejów prawa. Cz. 7 / pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 2005

 • Wincenty Skrzetuski o Monteskiuszowskim systemie rządów / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 7. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 77-88 2005

 • Wincentego Skrzetuskiego mowa "O zachowaniu traktatów" / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 77-88 2005

 • Poglądy fizjokratów w "Mowach..." Wincentego Skrzetuskiego / Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 6 (2005), s. 104-116 2005

 • "Artykuły wojskowe dla generałów i oficerów wyższej i niższej rangi, względem przestępstw kryminalnych" z 1775 roku / Wojciech Organiściak. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. - Tychy : Śląskie Wydaw. Nauk., 2005. - S. 232-251 2005

 • Artykuły wojskowe dla generałów i oficerów wyższej i niższej rangi względem przestępstw kryminalnych z 1775 roku / Wojciech Organiściak. // W: Między I a III Rzecząpospolitą : kształtowanie europejskiej kultury prawnej. - prace ofiarowane prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. - Tychy : Śląskie Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 232-251 2005

 • Wincentego Skrzetuskiego mowa "O zachowaniu praw" / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 31-45 2004

 • Środki prawne przeciwko wyrokom sądów wojskowych autoramentu cudzoziemskiego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w sprawach karnych / Wojciech Organiściak. // Probl. Prawa Kar. - T. 25 (2004), s. 220-232 2004

 • O inkwizycji generalnej w XVIII-wiecznym wojskowym procesie karnym / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 5. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 21-30 2004

 • Miejsce Rady Ministrów Republiki Włoskiej w systemie organów państwa / Monika Organiściak, Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 99-106 2004

 • Wincentego Skrzetuskiego poglądy na prawo / Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 3 (2003), s. 87-99 2003

 • Wincentego Skrzetuskiego mowa "O torturach" / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 68-79 2003

 • Uprawnienia Rady Ministrów Republiki Włoskiej / Monika Organiściak, Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 2 (2003), s. 117-128 2003

 • O postępowaniu cywilnym w sądownictwie wojskowym Rzeczpospolitej w XVIII wieku / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 4. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 53-67 2003

 • Z badań nad karami na ciele w prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI-XVIII wieku / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 25-41 2002

 • "Elementarz służby wojskowej" z 1787 roku : studia z dziejów idei humanitarnych w prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 3. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - S. 98-116 2002

 • Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej / Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 141-154 2002

 • Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej / Monika Organiściak, Wojciech Organiściak. // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 132-140 2002

 • Ze studiów nad reformą prawa wojskowego za czasów Stanisława Augusta / Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 2001, z. 1, s. 177-200 2001

 • Artykuły wojskowe i Proceder prawny wojskowy 1775 r. w Polsce / Wojciech Organiściak. // W: Przez tysiąclecia : państwo - prawo - jednostka. - Katowice : UŚl., 2001. - S. 31-41 2001

 • Rodzaje przestępstw w kodyfikacji prawa wojskowego Rzeczpospolitej szlacheckiej z 1775 roku / Wojciech Organiściak. // Probl. Prawa Kar. - T. 24 (2001), s. 202-220 2001

 • [Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956 - recenzja] / Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 2001, z. 2, s. 257-260 2001

 • [O formę rządu czy o rząd dusz - recenzja] / Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 2001, z. 1, s. 379-381 2001

 • Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775 / Wojciech Organiściak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. 2001

 • Z badań nad postępowaniami szczególnymi w prawie karnym wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // Probl. Prawa Kar. - T. 23 (2000), s. 117-129 2000

 • Z badań nad zagadnieniem obowiązywania "Artykułów wojskowych" i "Procederu prawnego wojskowego" z 1775 roku / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 85-111 1999

 • Z badań nad karami na czci w prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI-XVIII wieku / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. Cz. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. - S. 62-84 1999

 • Wpływ idei humanitarnych na kodyfikację prawa wojskowego Rzeczypospolitej w 1775 roku / Wojciech Organiściak. // Probl. Prawa Kar. - T. 22 (1997), s. 114-132 1997

 • Z badań nad pochodzeniem "Artykułów wojskowych" z 1775 roku / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa. [Cz. 1]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. - S. 80-102 1996

 • Kara śmierci w prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII wieku / Wojciech Organiściak. // Probl. Prawa Kar. - T. 20 (1994), s. 79-93 1994

 • Wojskowe prawo karne a idee humanitarne w Rzeczypospolitej XVIII wieku / Wojciech Organiściak. // Probl. Prawa Kar. - T. 19 (1993), s. 139-153 1993

 • Sesja w Katowicach z okazji 500-lecia Sejmu Polskiego / Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak. // Czas. Praw.-Hist. - 1993, z. 1/2, s. 481 1993

 • Z badań nad karą pozbawienia wolności w wojskowym prawie karnym Rzeczypospolitej szlacheckiej / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów sądów i prawa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992. - S. 36-54 1992

 • Tymczasowe aresztowanie w polskim prawie wojskowym w XVIII wieku / Wojciech Organiściak. // W: Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991. - S. 89-104 1991