Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Anna Jaworska-Wieloch

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  3.21
Telefon  32 359 2007
Wewnętrzny  2007
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  w semestrze letnim:środa, godz. 14.40-15.10 oraz 20.00-21.00

 

Bibliografia

 • Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Arch. Kryminol. - T. 39 (2017), s. 117-148 2017

 • Dlaczego praca jest potrzebna / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Forum Penit. - 2017, nr 8, s. 14-15 2017

 • Co ważniejsze: stabilność przesłanek negatywnego wyniku próby czy zasada chwytania ustawy w locie? : dylematy ustawodawcy wokół przepisów intertemporalnych dotyczących odwołania warunkowego zwolnienia / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017. - S. 233-242 2017

 • Odwołanie warunkowego zwolnienia / Anna Jaworska-Wieloch. - [Stan prawny na 30 czerwca 2016 r.]. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. 2016

 • Sprawiedliwość naprawcza w postępowaniu wykonawczym / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016. - S. 153-179 2016

 • Przymusowa egzekucja karnoprawnego orzeczenia o naprawieniu szkody / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 90-100 2016

 • Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / red.Teresa Dukiet-Nagórska ; [aut. ]: Stanisław Hoc, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Leon Tyszkiewicz, Leszek Wilk, Piotr Zawiejski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 2016

 • Prawa osób tymczasowo aresztowanych na tle uprawnień przysługujących osobom odbywającym karę pozbawienia wolności / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // Wojsk. Prz. Praw. - 2015, nr 3, s. 89-120 2015

 • Znaczenie płci za kratami więzienia / Anna Jaworska-Wieloch. // Probacja. - 2015, nr 4, s. 69-83 2015

 • Selected aspects of enforcement of judical decisions awarding redress of a damage / Anna Jaworska-Wieloch. // W: The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - S. 151-184 2015

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych / Anna Jaworska-Wieloch. // W: Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego. - Warrszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - S. 81-112 2013

 • Szczególne przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia przy środkach zabezpieczających / Anna Jaworska-Wieloch. // Probacja. - 2013, nr 2, s. 115-128 2013

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 2, Opinie skazanych oraz sędziów i prokuratorów / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 4, s. 123-148 2012

 • Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sedziów i prokuratorów : wyniki badań ankietowych. Cz. 1 / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2012, z. 3, s. 133-152 2012

 • Szkolenie psów przez skazanych na karę pozbawienia wolności jako program aktywacji zawodowej i ekologicznej / Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch. // W: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2012. - S. 328-341 2012

 • Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia na gruncie art. 155 k.k.w. / Anna Jaworska-Wieloch. // Probacja. - 2012, nr 2, s. 197-206 2012

 • Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 maja 2009 r. : II AKzw 293/09 / Anna Jaworska-Wieloch. // Czas. Prawa Kar. Nauk Penal. - 2011, z. 4, s. 157-163 2011