Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Katarzyna Czerwińska-Koral

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.41
Telefon  32 3591234
Wewnętrzny  1234
Email
Dyżury w semestrze letnim:czwartek, 13.20-14.50

 

Bibliografia

 • Odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa w świetle poglądów judykatur / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - 2016, z. 1, s. 273-290 2016

 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 września 2015 r. / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Biul. Izby Notarialnej Katow. - 2016, nr 1, s. 50-59 2016

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 1, s. 203-226 2016

 • Polska bibliografia prawnorolna za rok 2015 / Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 1, s. 233-237 2016

 • Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rejent. - 2016, nr 6, s. 52-73 2016

 • Podział quoad ad usum nieruchomości rolnej / Katarzyna Czerwińska-Koral. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 15, t. 1 (2014), s. 187-206 2015

 • Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 14, t. 2 (2014), s. 247-270 2014

 • Istota podziału i cechy charakterystyczne quoad usum / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 36-38 (2014), s. 45-48 2014

 • Pojęcie gospodarstwa rolnego w kodeksie cywilnym : zagadnienia wybrane / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Rocz. Adm. Prawa. - R. 13 (2013), s. 381-396 2013

 • Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Sąd. - 2012, nr 2, s. 98-111 2012

 • Uprawnienia przysługujące ofiarom niektórych przestępstw do uzyskania państwowej kompensaty / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 10, s. 28-34 2009

 • Reprezentacja gminy jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2009, nr 7/8, s. 27-35 2009

 • Podmioty uprawnione do zadawania pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Luksemburgu / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 9, s. 33-43 2008

 • Pozwy osadzonych o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień : przyczyny i skutki / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 11, s. 59-72 2008

 • Pozwy osadzonych o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień : przyczyny i skutki / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 32 (2008), s. 45-48 2008

 • Glosa do uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 26 października 2007 r. : III CZP 30/07 / Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Publicznego. - 2008, nr 4, s. 95-102 2008