Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Zbiory

Księgozbiór Biblioteki Prawniczej stanowią książki, wydawnictwa ciągłe i czasopisma z zakresu prawa i nauk pokrewnych w liczbie ponad 120 tysięcy woluminów oraz wydawnictwa i bazy elektroniczne. Zbiory gromadzone są drogą zakupów bieżących, zakupów antykwarycznych i darów. W zbiorach mieszczą się księgozbiory po znanych, zmarłych profesorach prawa m.in.: Prof. R. Longchamps de Berier, Prof. K. Koranyi’m, Prof. S. Rozmarynie, Prof. K. Przybyłowskim, Prof. M. Lachsie, Prof. M.Sośniaku.

Biblioteka prenumeruje na bieżąco ponad 200 tytułów czasopism, z czego 50 tytułów stanowią czasopisma zagraniczne