• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Zbiory

Księgozbiór Biblioteki Prawniczej stanowią książki, wydawnictwa ciągłe i czasopisma z zakresu prawa i nauk pokrewnych w liczbie ponad 120 tysięcy woluminów oraz wydawnictwa i bazy elektroniczne. Zbiory gromadzone są drogą zakupów bieżących, zakupów antykwarycznych i darów. W zbiorach mieszczą się księgozbiory po znanych, zmarłych profesorach prawa m.in.: Prof. R. Longchamps de Berier, Prof. K. Koranyi’m, Prof. S. Rozmarynie, Prof. K. Przybyłowskim, Prof. M. Lachsie, Prof. M.Sośniaku.

Biblioteka prenumeruje na bieżąco ponad 200 tytułów czasopism, z czego 50 tytułów stanowią czasopisma zagraniczne