Zmiana rozmiaru tekstu:

Informacje o wydawnictwie ciągłym i wcześniejszych tomach

www.zdziejowprawa.us.edu.pl

Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library

www.ceeol.com

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

www.cejsh.icm.edu.pl