Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Iwona Gredka-Ligarska

Instytut Nauk Prawnych,  Prawo Pracy i Polityki Socjalnej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  3.30
Telefon  32  359 1708
Wewnętrzny  1708
Email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

 w semestrze letnim: środa, godz. 13.00 - 13.45 oraz 17.15-18.00.

 

Bibliografia

 • Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury / Iwona Gredka-Ligarska // Rocz. Adm. Prawa. - 2020, z. 2, s. 303-318 2020

 • Mobbing a odpowiedzialność cywilnoprawna / Iwona Gredka-Ligarska. // Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc. - T. 1, nr 18 (2020), s. 89-105 2020

 • Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury / Iwona Gredka-Ligarska. // Rocz. Adm. Prawa. - 2019, z. spec., s. 321-336

 • Uregulowanie własności narodowego dobra kultury, zwróconego na terytorium RP, w ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury / Iwona Gredka-Ligarska. // Państ. Prawo. - 2019, nr 8, s. 103-121 2019

 • Umowy w działalności muzeów : prawo cywilne, prawo autorskie / Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Wojciech W. Kowalski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. 2019

 • Przekazywanie kolekcji na rzecz muzeów na podstawie czynności prawnych inter vivos oraz mortis causa / Paulina Gwoździewicz-Matan, Iwona Gredka-Ligarska. // Cenne, Bezcenne, Utracone. - 2019, nr 3/4, s. 1-19 2019

 • O strukturze związków zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z dnia 5 lipca 2018 r. / Michał Barański, Iwona Gredka-Ligarska . // Stud. Iurid. - T. 78 (2018), s. 24-39 2019

 • Konserwacja muzealiów jako utwór pracowniczy i jako przedmiot świadczenia cywilnoprawnego / Iwona Gredka-Ligarska. // Muzealnictwo. - 2019, nr 60, s. 37-43 2019

 • O strukturze związków zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z dnia 5 lipca 2018 r. / Michał Barański, Iwona Gredka-Ligarska . // Stud. Iurid. - T. 78 (2018), s. 24-39 2019

 • Muzea : aspekty praktyczne i prawne / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2018. 2018

 • Zabytki techniki nie tylko z perspektywy prawników / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik, Dariusza Rozmusa. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2018.

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej "Muzea - teoria i praktyka. Być albo nie być we współczesnym świecie" : Sosnowiec, 15 maja 2017 r. / Magdalena Gurdek, Iwona Gredka-Ligarska, Katarzyna Płonka-Bielenin, Anna Rogacka-Łukasik. // Prz. Prawa Publicznego. - 2018, nr 1, s. 103-115

 • Odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie polskim? : perspektywa zmian / Iwona Gredka-Ligarska. // W: Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2017. - S. 223-245 2017

 • Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa / pod redakcją Iwony Gredki-Ligarskiej, Dariusza Rozmusa. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2017. 2017

 • Wykonanie orzeczenia nakazującego zwrot dobra kultury na terytorium państwa członkowskiego UE w świetle Dyrektywy 2014/60/UE / Iwona Gredka-Ligarska. // W: Restytucja i ochrona dóbr kultury : zagadnienia prawne : zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017. - S. 73-87 2017

 • Restytucja i ochrona dóbr kultury : zagadnienia prawne : zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r. / pod red. Iwony Gredki-Ligarskiej, Anny Rogackiej-Łukasik. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza ʺHumanitasʺ, 2017. 2017

 • Cywilnoprawne skutki wpisu rzeczy do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury / Paulina Gwoździewicz-Matan, Iwona Gredka. // Państ. Prawo. - 2016, z. 10, s. 100-114 2016

 • Insurance protection of museum collections hired for temporary exhibitions / Iwona Gredka. // Rocz. Adm. Prawa. - 2015, z. 2, s. 169-177 2015

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy niebędących nauczycielami akademickimi / Iwona Gredka. // Santander Art Cult. Law Rev. (Print). - 2015, nr 1, s. 201-222 2015

 • Ubezpieczenia dóbr kultury w postępowaniu sądowym, w okresie badania autentyczności obiektu / Iwona Gredka. // Cenne, Bezcenne, Utracone. - 2015, nr 3/4, s. 92-94 2015

 • Obrót zabytkami z perspektywy artykułu 20 ustawy o muzeach / Iwona Gredka. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. - S. 91-109 2014

 • Prawo autorskie w działalności muzeów / Monika Drela, Iwona Gredka. - Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014. 2014

 • Prawnoprocesowe narzędzia ochrony zabytków w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Iwona Gredka. // W: Prawo ochrony zabytków. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - S. 441-450 2014

 • Bezpieczeństwo nabycia obiektów do muzeów / Iwona Gredka. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 3, Muzea a rynek sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. - S. 53-63 2014

 • Ubezpieczenia muzealiów w ekspozycjach stałych / Iwona Gredka. // Cenne, Bezcenne, Utracone. - 2013, nr 1/4, s. 123-127 2013

 • Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych / Iwona Gredka. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2013. 2013

 • Poręczenia Skarbu Państwa a ubezpieczenia komercyjne : analiza porównawcza / Iwona Gredka. // Muzealnictwo. - Nr 54 (2013), s. 234-239 2013

 • Ubezpieczenia ruchomych dóbr kultury w zbiorach publicznych / Iwona Gredka. // Cenne, Bezcenne, Utracone. - 2012, nr 4, s. 31-35 2012

 • Ubezpieczenia ruchomych dóbr kultury w zbiorach prywatnych / Iwona Gredka. // Cenne, Bezcenne, Utracone. - 2012, nr 2, s. 34-37 2012

 • Klauzula mienia odzyskanego w umowie ubezpieczenia dóbr kultury / Iwona Gredka. // W: Rynek sztuki : aspekty prawne. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 260-269 2011

 • Kilka uwag o nowelizacji art. 822 KC / Iwona Gredka. // Monit. Praw. - 2007, [nr] 16, s. 879-885 2007

 • Uwagi o projektowanej nowelizacjiart. 52 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego / Iwona Gredka. // Prz. Legis. - 2007, nr 1, s. 94-100 2007

 • Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego z małżonków / Iwona Gredka. // Rodz. i Prawo. - 2007, nr 5, s. 22-40 2007 25 lp