Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

mgr Jakub Płaziuk

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Cywilne

 

Stanowisko          
asystent
Pokój 30
Telefon  32 359 1836
Wewnętrzny 1836
Email  
Dyżury  w semestrze zimowym: wtorek, 13.00 - 13.45 oraz w piątki po ustaleniu ze studentami st. niestacjonarnych

 

Bibliografia

  • Polish Legal Tradition in the Field of Civil Jurisdiction / Jakub Płaziuk. // W: Centrālās un austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. - S. 372-380 2018

  • Ochrona praw konsumenta w postępowaniu o charakterze transgranicznym / Jakub Płaziuk. // W: Ochrona praw jednostki w postępowaniach krajowych. - Warszawa : Think&Made, 2018. - S. 65-81 2018

  • Ugoda zawarta w postępowaniu pojednawczym jako tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Jakub Płaziuk. // W: Kierunki zmian egzekucji sądowej. - Sopot : Currenda, 2017. - S. 155-170 2017 3 lp