• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

mgr Jakub Płaziuk

Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Cywilne

 

Stanowisko          
asystent
Pokój 30
Telefon  32 359 1836
Wewnętrzny 1836
Email  
Dyżury  w semestrze zimowym: wtorek, 13.00 - 13.45 oraz w piątki po ustaleniu ze studentami st. niestacjonarnych

 

Bibliografia

 • Uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego jako przesłanka jego wyłączenia w postępowaniu cywilnym / Jakub Płaziuk. // W: Aksjologia w państwie i prawie. T. 2, Sądownictwo oraz prawo materialne. - Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2019. - S. 186-205 2019

 • Polish Legal Tradition in the Field of Civil Jurisdiction / Jakub Płaziuk. // W: Centrālās un austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi : Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. - S. 372-380 2018

 • Ochrona praw konsumenta w postępowaniu o charakterze transgranicznym / Jakub Płaziuk. // W: Ochrona praw jednostki w postępowaniach krajowych. - Warszawa : Think&Made, 2018. - S. 65-81 2018

 • Ugoda zawarta w postępowaniu pojednawczym jako tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Jakub Płaziuk. // W: Kierunki zmian egzekucji sądowej. - Sopot : Currenda, 2017. - S. 155-170 2017 4 lp