Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Błażej Mądrzycki

Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.31
Telefon  32 359 1547
Wewnętrzny 1547
Email  
Dyżury  w semestrze letnim: środa, godz. 17.40 - 19.10.

 

Bibliografia

 • Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy / Błażej Mądrzycki, Mateusz Pękala. // Polit. Społ. - 2019, nr 3, s. 25-32 2019

 • Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych / Błażej Mądrzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menadżerskiej, 2018. 2018

 • 50 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach : szkice do historii organizacji uczelnianej związku / oprac. Aneta Trojanowska, Błażej Mądrzycki. - Katowice : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst, 2018. 2018

 • Prezydent chce zmian w prawie pracy / Błażej Mądrzycki. // Rzeczpospolita. - 2017, nr 179, s. C 7 2017

 • Kodeks spółek handlowych jako źródło prawa pracy : absurd czy konieczność? / Sebastian Koczur, Błażej Mądrzycki. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 205-218 2017

 • Granice odpowiedzialności karnej członka zarządu spółki-pracodawcy za narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia / Błażej Mądrzycki, Sebastian Koczur. // W: Prawo ochrony pracy. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 395-413 2017

 • Ustalanie liczby godzin wykonania umowy zlecenia lub nienazwanej umowy o świadczenie usług w celu zapewnienia minimalnej stawki godzinowej / Błażej Mądrzycki, Michał Piotr Barański. // Pr. Zabezp. Społ. - 2017, nr 3, s. 23-30 2017

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa w bibliotece : wybrane zagadnienia / Błażej Mądrzycki. // Bibl. Nostra. - 2015, nr 4, s. 81-91 2015

 • Ochrona trwałości zatrudnienia i danych osobowych członków zarządu spółek kapitałowych / Paweł Biały, Błażej Mądrzycki. - Katowice : Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, 2015. 2015

 • Regulacje konsultacji związkowych towarzyszące rozwiązywaniu bezterminowych umów o pracę z odwołanymi członkami zarządu spółek kapitałowych / Błażej Mądrzycki. // W: Ochrona trwałości zatrudnienia i danych osobowych członków zarządu spółek kapitałowych. - Katowice : Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, 2015. - S. 11-34 2015

 • Implementation and enforcement of UE labour law in the visegrad countries / Viktor Krizan, Helena Barancova, Michał Barański, Kinga Czyżycka, Ivica Hodalova, Sara Hungler, Agnieszka Huras, Błażej Mądrzycki, Patrik Matyasek, Beata Eva Nasca, Andrea Olsovska, Magdalena Stryja, Eva Simeckova. - Olomouc : Palacky University, 2014. 2014

 • Antydiscrimination Law in Poland / Błażej Mądrzycki. // W: Implementation and enforcement of EU environmental law in the Visegrad countries. - Olomouc : Palacky University, 2014. - S. 71-103 2014 12 lp