Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Konrad Graczyk

Instytut Nauk Prawnych, Historia Prawa

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 29
Telefon  32 359 1773
Wewnętrzny 1773
Email  
Dyżury  w semestrze zimowym: wtorek, godz. 13.00 -13.45

 

Bibliografia

 • Evacuation of the Special Court in Katowice (Sondergericht Kattowitz) in 1945 / Konrad Graczyk. // W: Pravno-historicke trendy a vyhl'ady IV. - Trnava : Universitas Tyrnaviensis, 2019. - S. 292-299 2019

 • Związek Powstańców Śląskich jako organizacja mająca na celu popełnianie przestępstw przeciwko życiu : członkowie Związku Powstańców Śląskich oraz Związku Strzeleckiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) / Konrad Graczyk. // Śl. Alm. Powstańczy. - T. 5 (2019), s. 147-160 2019

 • Podatek dochodowy za 1939 rok a okupacja Górnego Śląska / Konrad Graczyk. // Rocz. Nauk Prawnych. - T. 28, nr 1 (2018), s. 17-28 2018

 • [Maximilian Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939-1945 : recenzja] / Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 351-356 2018

 • Ściganie sprawców kłamstwa katyńskiego w III Rzeszy / Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 139-148 2018

 • Regulaminy cmentarne jako gminne akty prawa miejscowego w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych / Konrad Graczyk. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 267-281 2018

 • Discrimination of Poles and Jews before the Special Court in Katowice (Sondergericht Kattowitz) 1939-1945 / Konrad Graczyk. // W: Legal Historical Trends and Perspectives III. Právnohistorickě trendy a výhl’ady III. - Prague : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 123-138 2018

 • Operacja "Reichswehrministerium" : misja majora Jerzego Sosnowskiego / Konrad Graczyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017. 2017

 • "Laconia order" and the responsibility of admiral Dönitz before the Nuremberg Military Tribunal / Konrad Graczyk. // Zesz. Nauk. (Wyż. Szk. Oficer. Woj. Ląd.). - 2017, no. 2, s. 5-15 2017

 • Ewakuacja Sądu Specjalnego w Bielsku (Sondergericht Bielitz) w świetle raportów urzędnika bielskiej prokuratury z 1945 roku / Konrad Graczyk. // Szkice Arch.-Hist. - Nr 14 (2017), s. 149-155 2017

 • Sprawa Jerzego Sosnowskiego przed trybunałem ludowym w Berlinie w 1935 r. / Konrad Graczyk. // W: Pravno-historicke trendy a vyhl'ady II. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. - S. 206-214 2017

 • Sędziowie Sądu Specjalnego w Bielsku : (Sondergericht Bielitz) / Konrad Graczyk. // Misc. Hist.-Iur. - 2017, z. 2, s. 41-54 2017

 • Pogranicze w czasie i przestrzeni : kontynuowanie polskich postępowań karnych przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) / Konrad Graczyk. // W: Pogranicza w historii prawa i myśli prawnej. - Gdańsk : Gdańska Szkoła Wyższa, 2017. - S.231-243 2017

 • Zapowiedź praworządnej policji : o wyroku Pruskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 1882 r. / Konrad Graczyk. // W: Państwo i konstytucja na przestrzeni dziejów : publikacja pokonferencyjna. - Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Koło Naukowe Historii Prawa „Sapientia Iuris”, 2016. - S. 20-30 2016

 • Wyrok niemieckiego Trybunału Ludowego z 1943 r. w sprawie kłamstwa katyńskiego / Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 8 (2016), s. 13-25 2016

 • Sprawa Romana Gawronskiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach jako przykład zmiany prawomocnego wyroku / Konrad Graczyk. // Stud. Dziejów Państwa Prawa Pol. - T. 19 (2016), s. 315-328 2016

 • Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle niemieckich i polskich akt procesowych / Konrad Graczyk. // Prz. Bezp. Wewn. - 2016, nr 15, s. 205-216 2016

 • Rozwiązania ustrojowe proponowane przez Polskę i Niemcy w okresie poprzedzającym plebiscyt w sprawie przynależności Górnego Śląska w 1921 r. / Konrad Graczyk. // Prz. Eur. Kult. Praw. - Nr 2 (2016), s. 45-52 2016

 • Reforma tymczasowego aresztowania / Konrad Graczyk. // Prz. Polic. - 2015, nr 2, s. 154-164 2015

 • Problem dopuszczalności korzystania przez oskarżonego z prawa do kłamstwa w polskim i niemieckim procesie karnym / Konrad Graczyk. // Prz. Praw. Eur. Stowa. Stud. Prawa ELSA Pol. - Z. 3 (2015), s. 21-34 2015

 • Police services in Upper Silesia during the Silesian Uprisings / Konrad Graczyk. // Zesz. Nauk. (Wyż. Szk. Oficer. Woj. Ląd.). - 2015, nr 1, s. 5-22 2015

 • Doręczenia w niemieckim postępowaniu cywilnym / Konrad Graczyk. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 3, s. 124-132 2014

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie polskim i niemieckim / Konrad Graczyk. // Prz. Praw. Eur. Stowa. Stud. Prawa ELSA Pol. - Z. 2 (2014), s. 23-35 2014

 • Kolonia polska w Mandżurii : analiza historycznoprawna / Jan Kil, Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 6 (2013), s. 105-126 2013 24 lp