• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Konrad Graczyk

Instytut Nauk Prawnych, Historia Prawa

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 29
Telefon  32 359 1773
Wewnętrzny 1773
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury  kontakt mailowy

 

Bibliografia

 • Evacuation of the Special Court in Katowice (Sondergericht Kattowitz) in 1945 / Konrad Graczyk. // W: Pravno-historicke trendy a vyhl'ady IV. - Trnava : Universitas Tyrnaviensis, 2019. - S. 292-299 2019

 • Związek Powstańców Śląskich jako organizacja mająca na celu popełnianie przestępstw przeciwko życiu : członkowie Związku Powstańców Śląskich oraz Związku Strzeleckiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) / Konrad Graczyk. // Śl. Alm. Powstańczy. - T. 5 (2019), s. 147-160 2019

 • Wznowienie postępowania karnego w praktyce Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) 1939-1945 / Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 12 (2019), s. 597-615 2019

 • Podatek dochodowy za 1939 rok a okupacja Górnego Śląska / Konrad Graczyk. // Rocz. Nauk Prawnych. - T. 28, nr 1 (2018), s. 17-28 2018

 • [Maximilian Becker: Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939-1945 : recenzja] / Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 351-356 2018

 • Ściganie sprawców kłamstwa katyńskiego w III Rzeszy / Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 11, cz. 2 (2018), s. 139-148 2018

 • Regulaminy cmentarne jako gminne akty prawa miejscowego w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych / Konrad Graczyk. // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 267-281 2018

 • „Przestępstwa wrześniowe” w orzecznictwie Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) / Cz.1, Przestępstwa przeciwko życiu / Konrad Graczyk. // Stud. Dziejów Państwa Prawa Pol. - T. 21 (2018), s. 275-294 2018

 • Discrimination of Poles and Jews before the Special Court in Katowice (Sondergericht Kattowitz) 1939-1945 / Konrad Graczyk. // W: Legal Historical Trends and Perspectives III. Právnohistorickě trendy a výhl’ady III. - Prague : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 123-138 2018

 • Operacja "Reichswehrministerium" : misja majora Jerzego Sosnowskiego / Konrad Graczyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017. 2017

 • "Laconia order" and the responsibility of admiral Dönitz before the Nuremberg Military Tribunal / Konrad Graczyk. // Zesz. Nauk. (Wyż. Szk. Oficer. Woj. Ląd.). - 2017, no. 2, s. 5-15 2017

 • Ewakuacja Sądu Specjalnego w Bielsku (Sondergericht Bielitz) w świetle raportów urzędnika bielskiej prokuratury z 1945 roku / Konrad Graczyk. // Szkice Arch.-Hist. - Nr 14 (2017), s. 149-155 2017

 • Sprawa Jerzego Sosnowskiego przed trybunałem ludowym w Berlinie w 1935 r. / Konrad Graczyk. // W: Pravno-historicke trendy a vyhl'ady II. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. - S. 206-214 2017

 • Sędziowie Sądu Specjalnego w Bielsku : (Sondergericht Bielitz) / Konrad Graczyk. // Misc. Hist.-Iur. - 2017, z. 2, s. 41-54 2017

 • Pogranicze w czasie i przestrzeni : kontynuowanie polskich postępowań karnych przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) / Konrad Graczyk. // W: Pogranicza w historii prawa i myśli prawnej. - Gdańsk : Gdańska Szkoła Wyższa, 2017. - S.231-243 2017

 • Zapowiedź praworządnej policji : o wyroku Pruskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 1882 r. / Konrad Graczyk. // W: Państwo i konstytucja na przestrzeni dziejów : publikacja pokonferencyjna. - Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Koło Naukowe Historii Prawa „Sapientia Iuris”, 2016. - S. 20-30 2016

 • Wyrok niemieckiego Trybunału Ludowego z 1943 r. w sprawie kłamstwa katyńskiego / Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 8 (2016), s. 13-25 2016

 • Sprawa Romana Gawronskiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach jako przykład zmiany prawomocnego wyroku / Konrad Graczyk. // Stud. Dziejów Państwa Prawa Pol. - T. 19 (2016), s. 315-328 2016

 • Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle niemieckich i polskich akt procesowych / Konrad Graczyk. // Prz. Bezp. Wewn. - 2016, nr 15, s. 205-216 2016

 • Rozwiązania ustrojowe proponowane przez Polskę i Niemcy w okresie poprzedzającym plebiscyt w sprawie przynależności Górnego Śląska w 1921 r. / Konrad Graczyk. // Prz. Eur. Kult. Praw. - Nr 2 (2016), s. 45-52 2016

 • Reforma tymczasowego aresztowania / Konrad Graczyk. // Prz. Polic. - 2015, nr 2, s. 154-164 2015

 • Problem dopuszczalności korzystania przez oskarżonego z prawa do kłamstwa w polskim i niemieckim procesie karnym / Konrad Graczyk. // Prz. Praw. Eur. Stowa. Stud. Prawa ELSA Pol. - Z. 3 (2015), s. 21-34 2015

 • Police services in Upper Silesia during the Silesian Uprisings / Konrad Graczyk. // Zesz. Nauk. (Wyż. Szk. Oficer. Woj. Ląd.). - 2015, nr 1, s. 5-22 2015

 • Doręczenia w niemieckim postępowaniu cywilnym / Konrad Graczyk. // Iustitia (Warsz.). - 2013, nr 3, s. 124-132 2014

 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie polskim i niemieckim / Konrad Graczyk. // Prz. Praw. Eur. Stowa. Stud. Prawa ELSA Pol. - Z. 2 (2014), s. 23-35 2014

 • Kolonia polska w Mandżurii : analiza historycznoprawna / Jan Kil, Konrad Graczyk. // Z Dziejów Prawa. - T. 6 (2013), s. 105-126 2013 26 lp