Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Czesław Martysz

Opis:

Katedra Prawa Administracyjnego powstała w 1968 roku. Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Karol Sobczak, następnie dr hab. Karol Podgórski., kolejnym prof. dr hab. Ernest Knosala. Obecnie funkcję tą pełni prof. dr hab. Czesław Martysz. Aktualnie Katedra składa się z 6 pracowników, w tym 2 profesorów tytularnych, 1 doktora habilitowanego oraz 3 doktorów.

Zainteresowania naukowe:

Pracownicy naukowi katedry koncentrują swoje zainteresowania nad problematyką podziału zadań i kompetencji między organy samorządu terytorialnego a organy administracji rządowej w świetle ustawy o powiatach i województwie oraz zadaniami gminy w zakresie restrukturyzacji lokalnej a także instytucjami prawnymi administracji lokalnej w Polsce. W szczególności problematyka badawcza dotyczy: 1 – Podstawowe problemy nauko administracji W ramach tematu badawczego podejmowane są problemy dotyczące miejsca administracji publicznej w systemie społeczno-politycznym, procedur decyzyjnych w administracji publicznej a także wpływu informatyzacji na działanie administracji publicznej. 2 – Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji – zagadnienia prawne i organizacyjne W ramach tego tematu badawczego są analizowane aglomeracje z punktu widzenia modyfikacji podziału terytorialnego państwa oraz aglomeracji i funkcjonowania aparatu zarządzającego. W ramach realizowanego projektu badawczego przygotowano założenia ustroju aglomeracji (konurbacji) śląskiej wraz z projektem stosownej ustawy. Prowadzone są dalsze badania nad szczegółowymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi niezbędnymi dla działania administracji. 3 – Zagadnienia prawa administracyjnego. 4 – Zagadnienia postępowania administracyjnego.

Pracownicy:

Kontakt: