Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis:

Prawo pracy stanowi stosunkowo młodą, lecz bardzo dynamiczną gałąź prawa, podlegającą stałemu rozwojowi. Obejmuje ona zarówno indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry pozwalają na objęcie działalnością naukową i badawczą nie tylko powszechnego prawa pracy, lecz także prawa ubezpieczeń społecznych, europejskiego prawa socjalnego oraz problematyki zatrudniania szczególnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej czy członkowie zarządu spółek kapitałowych. Pracownicy Katedry oraz osoby współpracujące łączą pracę naukową z pracą w administracji publicznej, sądownictwie oraz wolnych zawodach prawniczych. Połączenie teorii z praktyką stosowania prawa pracy służy zapewnieniu wszechstronnego programu dydaktycznego. W Katedrze od kilkunastu lat wydawane jest także czasopismo "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej", zawierające publikacje pracowników Katedry, doktorantów oraz osób współpracujących.

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe Katedry skupiają się wokół problematyki zatrudnienia pracowników administracji publicznej, obejmującej zarówno pracowników samorządowych, jak i korpusu służby cywilnej oraz zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Pracownicy naukowi prowadzą także badania w sferze ochrony pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr osobistych pracowników oraz zakazami ich dyskryminacji. Ze względu na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, prowadzone w Katedrze badania dotyczą także wspólnotowego prawa pracy i jego wpływu na polskie prawo, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji zakładów pracy.

Pracownicy:

Kontakt: