Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Anna Łabno

 

Opis:

Pracownicy Katedry koncentrują swoje zainteresowania wokół teoretycznych i instytucjonalnych problemów państwa prawnego oraz prawnoustrojowych problemach współczesnego parlamentaryzmu. Zapraszamy również na stronę domową katedry http://www.kpk.us.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

Prowadzone przez pracowników Katedry badania koncentrują się wokół następujących zagadnień: 1. problematyka jednolitości i rozdziału władzy państwowej 2. problematyka stosunków: państwo – związki wyznaniowe 3. problematyka współczesnego parlamentaryzmu 4. teoria konstytucji 5. problematyka państwa prawnego 6. amerykańskie i europejskie prawo konstytucyjne 7. wolności i prawa jednostki 8. prawna ochrona danych osobowych 9. zasada solidaryzmu społecznego

Pracownicy:

Kontakt: