Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

 

Opis:

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry związane są z prawem handlowym, w szczególności dotyczą Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego i naprawczego a także prawa umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry związane są z prawem handlowym, w szczególności dotyczą Kodeksu spółek handlowych. Prowadzone są także prace dotyczące cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Pracownicy Katedry prowadzą ponadto badania naukowe dotyczące prawa umów zawieranych w obrocie gospodarczym; w szczególności dotyczą one umów w prawie budowlanym oraz umów w sektorze świadczenia usług. Odrębnym przedmiotem zainteresowań pracowników Katedry jest Europejskie prawo gospodarcze w tym Europejskie prawo spółek.

Pracownicy:

Kontakt: