Zmiana rozmiaru tekstu:

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Tadeusz Widła

 

Opis:

Główne zainteresowania badawcze w katedrze koncentrują się m.in. wokół zagadnień dowodu z opinii biegłego, kryminalistycznego badania dokumentów oraz badań poligraficznych. Przy Katedrze Kryminalistyki działa KN „Veritas”. Więcej informacji na temat działalności koła znajdą Państwo na stronie: www.veritas.us.edu.pl. Strona www katedry: http://www.kryminalistyka.us.edu.pl.

Zainteresowania naukowe:

Katedra ta realizuje obecnie następujące rodzaje badań naukowych: - kryminalistyczne badanie dokumentów, - ekspertyza poligraficzna (wariograficzna), - logika dowodzenia sądowego, - problematyka dowodu z opinii biegłego, - badania autentyczności obrazów. Do grupy tematów objętych co najmniej trzyletnimi programami badawczymi należą: - dowód z opinii biegłego, - kryminalistyczne badanie dokumentów, - badania poligraficzne (detection or deception). Przemiany społeczno-gospodarcze, zainicjowane w minionym dziesięcioleciu, zaowocowały m.in. lawinowym wzrostem liczby przestępstw przeciwko dokumentom; są to przestępstwa najwyższej wagi (fałszerstwa niektórych dokumentów są zbrodniami). Z uwagi na skalę zjawiska bardziej dotkliwymi niż dotąd stały się słabości niektórych metod identyfikacyjnych kryminalistyki. Z tego właśnie wynika duża doniosłość badań w tym zakresie. W Katedrze wznowione zostały badania z dziedziny ekspertyzy obrazów; mając na uwadze doniesienia o narastającym nasyceniu falsyfikatami rynku dzieł sztuki. Po nabyciu nowego poligrafu wznowiono badania z dziedziny ekspertyzy poligraficznej (tzw. lie detection). Koresponduje to z kierunkami zamierzonej nowelizacji polskiej procedury karnej.

Pracownicy:

Kontakt: