• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Udostępnianie i wypożyczanie

Zasady ogólne

Odzież wierzchnią oraz wszelkie torby, plecaki i siatki należy pozostawić w szatni lub w szafce.
Na terenie Biblioteki należy zachować ciszę. Biblioteka jest monitorowana.

Wypożyczalnia

Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki posiadają wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.Zapis odbywa się online ze strony Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza "Rejestracja nowych czytelników". Jest on przeznaczony dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ i UE lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece. Nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych - w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem. Pracownicy i studenci UŚ i UE posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną. Studenci do zapisu koniecznie przedłożyć muszą indeks.

Czytelnia

W czytelni udostępniamy zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Księgozbiór czytelni liczy ponad 20 tysięcy woluminów w wolnym dostępie. W czytelni można korzystać także z księgozbioru, który mieści się w magazynie. Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu (dla zbiorów nieopracowanych w katalogu elektronicznym).
Czytelnia dysponuje 100 miejscami do pracy indywidualnej, w tym 45 z pełnym dostępem do Internetu oraz sieci uniwersyteckiej. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie legitymacji studenckiej, pracowniczej karty elektronicznej albo wypełnienie jednorazowej deklaracji dla czytelnika spoza UŚ oraz wpis do księgi odwiedzin.
Własne książki wnoszone do czytelni należy zgłosić bibliotekarzowi i wypisać na nie rewers.
W czytelni obowiązuje zakaz głośnego korzystania z telefonów komórkowych, spożywania posiłków i picia napojów. Przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych zabronione jest instalowanie oprogramowania, zmiana ustawień komputera i wykorzystywanie zasobów w celach innych niż naukowe. Dalsze zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zawarte są w regulaminach czytelni i wypożyczalni Biblioteki.