Zmiana rozmiaru tekstu:

 polandunited kingdom

SUKCESY VIS MOOT TEAM SILESIA

The 24th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

W dwudziestej czwartej edycji Konkursu Willem C. Vis Moot, który odbył się w dniach 07.04-14.04 2017 r. Drużyna WPiA UŚ zdobyła wiele sukcesów:

 1. I miejsce w kategorii „Najlepsza Drużyna” w międzynarodowym konkursie „III Brno Pre-Moot” na Uniwersytecie Masaryka w Brnie,
 2. I miejsce w kategorii „Najlepsza Drużyna” w IX edycji “Warsaw Pre-Moot”, organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 3. III miejsce w kategorii „najlepszy mówca” w IX edycji “Warsaw Pre-Moot” zajęła Pani Martyna Kasperska
 4. IV miejsce w kategorii „najlepszy mówca” w IX edycji “Warsaw Pre-Moot” zajęła Pani Agata Zwolankiewicz.

W wiedeńskim Finale Willem C. Vis Moot, w części ustnej WPiA UŚ reprezentowały Pani Martyna Kasperska i Pani Agata Zwolankiewicz.

 

22nd Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

W dwudziestej drugiej edycji Konkursu Willem C. Vis Moot, który odbył się w dniach 27.03-3.04 2015 r. Drużyna WPiA UŚ zdobyła wiele sukcesów.

 1. Studenci reprezentujący WPiA UŚ zajęli I miejsce na Pre-Moocie w Rydze (27-28.02.2015 r.);
 2. Pani Natalia Otlinger, wywalczyła I miejsce w kategorii „Najlepszy Mówca” na Pre-Moocie Rydze (27-28.02.2015 r.);
 3. Drużyna Vis Moot Team Silesia wywalczyła III miejsce na Pre-Moocie w Warszawie (12-13.02.2015 r. ), pokonując m.in. drużyny z Niemiec, Czech i Polski.
 4. Podczas finału konkursu w Wiedniu drużyna została uhonorowana Nagrodą Stowarzyszenia Alumnów Moota tj. Joseph Schwartz Award for Academic Excellence.

W wiedeńskim Finale Willem C. Vis Moot, w częsci ustnej WPiA UŚ reprezentowały Pani Natalia Otlinger i Pani Karolina Scheller .

 

21st Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

W Finale dwudziestej pierwszej edycji Konkursu Willem C. Vis Moot, Drużyna WPiA UŚ powróciła z Finału w Wiedniu z wyróżnieniem „Honorable Mention” dla Najlepszej Drużyny!

Finał Konkursu odbył się w dniach 11 -18 kwietnia 2014 r. w Wiedniu. Spośród 297 universytetów z 66 krajów biorących udział w Konkursie – Drużyna Uniwersytetu Śląskiego przedostała się do czołówki reprezentacji najlepszych światowych uniwersytetów, zdobyła Wyróżnienie dla Najlepszej Drużyny: „Honorable Mention”w kategorii Frédéric Eisemann Award.

W wiedeńskim Finale Willem C. Vis Moot, w częsci ustnej WPiA UŚ reprezentowali Pan Tomasz Chabrzyk i Pan Bartosz Jędryszczyk.

 

20th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

W Finale dwudziestej edycji Konkursu Vis Moot, Drużyna WPiA UŚ powróciła z Finału w Wiedniu z dwoma wyróżnieniami „Honorable Mention”. Finał odbył się od 21 marca do 28 marca 2013 r.

1. Pierwsze z nich, wyróżnienie dla najlepszego mówcy – „Honorable Mention”. – otrzymała Pani Alicja Wolny.

2. Natomiast druga nagroda w kategorii Peter Sanders Award, przyznawana za najlepsze pismo powoda (Memorandum for Claimant), to zasługa wytężonej pracy całej Drużyny. To w tej edycji, Drużyna Uniwersytetu Śląskiego była jedyną reprezentacją polskich uczelni wyższych, która zdobyła zarówno wyróżnienie indywidualne, jak i zespołowe.

3. Ponadto Pani Maria Łabno wywalczyła w konkursie „V BBH Prague Pre-moot” I miejsce w kategorii „Najlepszy Mówca”.(8-10 marca 2013 r.)

 

19th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

W dziewiętnastej edycji konkursu the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Drużyna Vis Moot UŚ osiągnęła wielki i bezprecedensowy sukces przywożąc dwie prestiżowe nagrody z Finału w Wiedniu, który się odbył od 29 marca do 5 kwietnia 2012.

 

1. Pierwsza nagroda, to indywidualne wyróżnienie. III miejsce i nagroda Martin Domke Award for Best Individual Oralist dla Małgorzaty Pohl. To oznacza, że laureatka pobiła daleko ponad 1100 najlepszych mówców z całego świata, łącznie z native speakerami ze Stanów Zjednoczonych (w tym z czołowych światowych uczelni tj. Harward czy Yale University), Wielkiej Brytanii oraz Australii. To bezprecedensowy wynik i sukces, który zwykle udaje się jedynie native speakerom! Laureatka zmierzyła się w rundach generalnych z drużyną Columbia Law School z USA oraz z University of the State of Rio de Janeiro z Brazylii. W panelu arbitrów zasiadali znamienici profesorowie (jak np. prof. Loukas Mistelis) z różnych krajów, w tym także z USA, Francji, Niemiec czy Belgii, oraz praktycy ze znamienitych międzynarodowych kancelarii. Konkurs na wszystkich etapach odbywa się w języku angielskim.

Zobacz w wywiad z Małgorzatą Pohl: http://gazeta.us.edu.pl/node/271541

2. Dzięki drugiej nagrodzie, Drużyna Vis Moot UŚ już na zawsze wpisałą się w historię konkursu Vis Moot, jako najbardziej rozpoznawalna Drużyna, a echo „University of Silesia” niesie się po wszystkich najlepszych uniwersytetach i wydziałach prawa na świecie z dobrym skutkiem. Drużyna otrzymała, jako pierwsza w historii reprezentacja Uniwersytetu z Europy Środkowo-Wschodniej, nagrodę przyznawaną przez Moot Alumni Association. Dzięki tej nagrodzie i bojom w Vis Moocie, Drużyna mogła nawiązać pierwsze naukowe oraz zawodowe kontakty procentujące w zawodowej przyszłości, a także zbudować solidne fundamenty dla przyszłej kariery zawodowej.

3. Na konkursie przygotowawczym w Sztokholmie, który odbył się w dniach od 15-18 marca 2012 r., (tzw. pree-moot, do Finału dziewiętnastej edycji konkursu w Wiedniu) Maria Łabno i Joanna Zielińska reprezentując naszą Drużynę zdobyły II Miejsce, wyprzedzając m.in. King’s College z Londynu, a także drużynę z Helsinek, Sztokholmu, drużynę z Milanu oraz Tibilisi.

 

18th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

W osiemnastej edycji Vis Moot, na konkursie przygotowawczym w Pradze (Prague pre-moot), Drużyna WPiA UŚ odniosła sukces - Członkowie Śląskiej Drużyny Vis Moot’a zdobyli dwa brązowe medale!

1. Nasza Drużyna zdobyła III miejsce w kategorii dla najlepszej drużyny - ‘Best Team’.

2. Trzecie miejsce dla najlepszego mówcy („Best Speaker”) zajęła Małgorzata Pohl wyprzedzając nawet native speakerów.

*W dniach 25 – 27 lutego 2011 r., odbył się w Pradze Pre-moot do Międzynarodowego Konkursu the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court, w którym wzięła udział Drużyna studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W Pre-moocie brało udział czternaście drużyn, m.in. z Indii, Południowej Korei, Szwajcarii, Niemiec, Czech, Polski i Słowenii, łącznie ok. 80 uczestników.

Pre-moot był zorganizowany przez Uniwersytet Karola w Pradze we współpracy z Międzynarodową Kancelarią BBH Attorneys at Law, v.o.s.


 

THE SUCCESSES OF VIS MOOT TEAM SILESIA

22nd Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

 

The performance of Vis Moot Team Silesia in the 22nd edition of the Vis Moot (27 March – 3 April, 2015) was very successful:

 1. Our Students won first place in the ‘9th Riga Pre – Moot’ (27 – 28 February 2015)
 2. Ms Natalia Otlinger received ‘The Best Speaker Prize’ in the ‘9th Riga Pre – Moot’ (27 – 28 February, 2015)
 3. Vis Moot Team Silesia won third place in the ‘7th Warsaw Pre Moot’, outdistancing teams from Germany, the Czech Republic and Poland
 4. The Team’s engagement and devotion to the Competition was appreciated by the Vis Moot Alumni Association, which honoured Vis Moot Team Silesia with ‘Joseph Schwartz Award for Academic Excellence’. Vis Moot Team Silesia is the first Team ever to win the Award for the second time!

During the finals in Vienna, the Team was represented by Ms Natalia Otlinger and Ms Karolina Scheller.

 

21st Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

In the 21st edition of the Vis Moot, Vis Moot Team Silesia won the ‘Honourable Mention for the Best Team’!

The final of the Competition took place on 11 – 18 April, 2014 in Vienna. Vis Moot Team Silesia turned out to be one of the best 64 teams out 297 teams from 66 countries and received ‘Honourable Mention’ in the Frédéric Eisemann Award category (Prevailing Oral Teams).

During the finals in Vienna, the Team was represented by Mr Tomasz Chabrzyk and Mr Bartosz Jędryszczyk.

 

20th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

The Final of the 21st edition of the Vis Moot took place on 21 – 28 March, 2013. Vis Moot Team Silesia was granted ‘Honourable Mention’ twice.

 1. Ms Alicja Wolny received the ‘Honourable Mention’ for the Best Speaker.
 2. Vis Moot Team Silesia also received ‘Honourable Mention’ in the Peter Sanders Award category – the award for Memorandum for the Claimant. Thanks to its hard work, Vis Moot Team Silesia was the only Polish team to win both the team and the individual award in the 21st edition.
 3. What is more, Ms Maria Łabno was honoured with the first prize for ‘The Best Speaker’ of ‘V BBH Prague Pre-moot’.

 

19th Willem C. Vis Moot International Commercial Arbitration Moot

The spectacular success of Vis Moot Team Silesia was unprecedented in the history of Polish participation in the Vis Moot!

The Team brought home two awards!

1) Thanks to the first, we became an inherent part of the history of Vis Moot as the most recognisable team, and the word of “the University of Silesia” spread across all the best universities and faculties of law in the world with good effect. Vis Moot Team Silesia was granted The “MAA Joseph Schwartz Award for Academic Excellence for the first time ever.

2) The other award is an individual distinction. The 3rd place and the Martin Domke Award for Best Individual Oralist for Małgorzata Pohl. This means that Małgorzata defeated more than 1,100 of the best orators from across the world, including native speakers from the United States (e.g. from the world’s top universities, including Harvard and Yale University), Great Britain and Australia. It is an unprecedented result and success that is usually achieved only by native speakers! Małgorzata pitted herself in the general rounds against teams from Columbia Law School from the USA and the University of the State of Rio de Janeiro from Brazil. The panel of arbiters included eminent professors (e.g. Prof. Loukas Mistelis) from different countries, including the USA, France, Germany and Belgium, as well as practitioners from outstanding international offices. Please remember that all stages of the contest were held in the English language. We congratulate Ms Małgorzata on her excellent legal skills!

Interview with Ms Małgorzata Pohl: http://gazeta.us.edu.pl/node/271541

3. At the preparatory contest in Stockholm, our Team, represented by Maria Łabno and Joanna Zielińska, took 2nd place and outdistanced King’s College from London, as well as teams from Helsinki, Stockholm, Milan and Tbilisi, among others.

18th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

The participation at the ‘Prague Pre Moot’ (25 – 27 April 2011) was very successful!

 1. The Team won 3rd Prize for the Best Team.
 2. Ms Małgorzata Pohl was awarded 3rd Prize for the ‘Best Speaker’, outdistancing native-speaker participants from many countries all around the world.