Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kurs Dokształcający

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej to nowy projekt międzynarodowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest to zarazem pierwszy tego typu projekt w Polsce. Program Szkoły skierowany jest do studentów prawa, przedsiębiorczości, ekonomii i administracji, absolwentów i praktyków prawa (m.in. adwokatów, radców prawny i innych), a także osób zainteresowanych bliższym poznaniem kultury Państwa Środka.

Kurs jest organizowany we współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami: Uniwersytetem w Pekinie – Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University w Shenyang. Kurs składa się z 6 spotkań/sesji, po jednym weekendzie (sobota-niedziela) w każdym miesiącu. Każda sesja weekendowa jest prowadzona przez profesorów, którzy przybywają w  tym celu do Katowic z jednego ze współpracujących chińskich uniwersytetów. Kurs prowadzony jest częściowo w języku polskim (przez filologów władających językiem polskim) i częściowo w języku angielskim (przez prawników i kulturoznawców). Od uczestników Kursu wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego: zarówno w piśmie, jak i w mowie.

Program kursu zakłada poznanie podstaw prawa chińskiego, w szczególności prawnych ram podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców lub zagraniczne przedsiębiorstwa w Chinach, a także poznanie chińskiej kultury i tradycji w zakresie umożliwiającym swobodne i bezpieczne poruszanie się w kręgu dalekowschodniej kultury biznesowej i prawnej.

Opłata za udział w Szkole wynosi 3500 zł od słuchacza (opłatę wnosi się jednorazowo lub w 6 równych ratach). Obejmuje ona 6 zjazdów (6 miesięcy, jeden semestr).

Zobacz również stronę Szkołyhttp://www.spikc.pl/