• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Zawód - prawnik

Studia prawnicze przygotowują studentów do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, w szczególności zaś w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, więziennictwie itp.

Studia, później aplikacja

Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do odbycia, zakończonej odpowiednim egzaminem, aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, czy radcowskiej. Ukończenie tych aplikacji i złożenie egzaminu jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku sędziego, prokuratora, czy radcy prawnego albo rozpoczęcia praktyki adwokackiej, czy notarialnej. Absolwenci Wydziału znajdują także zatrudnienie w bankowości, izbach skarbowych, część z nich otwiera swoje własne kancelarie prawnicze.

Najpierw ciężka praca

Nie może jednak ulegać wątpliwości, że sukces zawodowy w każdym zawodzie prawniczym uzależniony jest od uzyskania rzetelnej i głębokiej wiedzy w czasie trwania studiów, z drugiej zaś - od ciągłego i permanentnego kontaktu z literaturą przedmiotu, orzecznictwem, aktualnie obowiązującym ustawodawstwem. Wydział Prawa i Administracji robi wszystko, by stworzyć swym studentom optymalne warunki nauki, by ułatwić im start w wybranych zawodach prawniczych. Sprzyja temu zwłaszcza jego kadra naukowa, w skład której wchodzi ponad czterdziestu samodzielnych pracowników nauki - profesorów i doktorów habilitowanych.

Własny program nauki

Na program studiów stacjonarnych składają się przede wszystkim przedmioty podstawowe - prawnicze lub administracyjne. Oprócz przedmiotów podstawowych w programie przewidziano przedmioty uzupełniające oraz interdyscyplinarne. Zaliczenie niektórych z nich jest obowiązkowe, innych - a dotyczy to z reguły szczegółowych działów prawa, fakultatywne; te ostatnie są przez studentów wybierane zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami oraz przyszłymi zamierzeniami zawodowymi.