Zmiana rozmiaru tekstu:

Zawód - prawnik

     Studia prawnicze przygotowują studentów do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, w szczególności zaś w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, więziennictwie itp.

Studia, później aplikacja

     Zdobycie szerokiego zakresu wiedzy z zakresu prawa jak i innych powiązanych z prawem dziedzin społecznych umożliwia specjalnie opracowany program studiów.

    Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do odbycia, zakończonej odpowiednim egzaminem, aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, czy radcowskiej. Ukończenie tych aplikacji i złożenie egzaminu jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku sędziego, prokuratora, czy radcy prawnego albo rozpoczęcia praktyki adwokackiej, czy notarialnej. Absolwenci Wydziału znajdują także zatrudnienie w bankowości, izbach skarbowych, część z nich otwiera swoje własne kancelarie prawnicze.

Najpierw ciężka praca

     Nie może jednak ulegać wątpliwości, że sukces zawodowy w każdym zawodzie prawniczym uzależniony jest od uzyskania rzetelnej i głębokiej wiedzy w czasie trwania studiów, z drugiej zaś - od ciągłego i permanentnego kontaktu z literaturą przedmiotu, orzecznictwem, aktualnie obowiązującym ustawodawstwem. Wydział Prawa i Administracji robi wszystko, by stworzyć swym studentom optymalne warunki nauki, by ułatwić im start w wybranych zawodach prawniczych. Sprzyja temu zwłaszcza jego kadra naukowa, w skład której wchodzi ponad czterdziestu samodzielnych pracowników nauki - profesorów i doktorów habilitowanych.

Czym różnią się studia niestacjonarne od stacjonarnych?

     Prawnicze studia niestacjonarne układem przedmiotów oraz odbywanych egzaminów, jedynie niewiele różnią się od studiów odbywanych systemem stacjonarnym.  Różnica sprowadza się do tego, że nauka na tych studiach prowadzona jest dla kilku grup także w soboty i niedziele, a nadto - dotyczy ona wymiaru godzin dydaktycznych.