Zmiana rozmiaru tekstu:

1. Dyżury dotyczące praktyk studenckich odbywają się dwa razy w tygodniu:

  • Pan dr Mateusz Zeifert – dyżur czwartek 15:30-17:00 w pokoju 3.8
  • Pani mgr Magdalena Stryja – dyżur we wtorek w godz. 13.00 – 14.00 pokój 2.4

Minimalny czas praktyki wynosi dla studentów:

Prawo Stacjonarne i Niestacjonarne 75 godzin

Administracja I stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 75 godzin

Administracja II stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 60 godzin

Student może odbyć jedną lub więcej praktyk w dowolnym wybranym przez siebie czasie studiów z wyłączeniem pierwszego roku.

2. WAŻNA INFORMACJA! Studenci, chcący uzyskać wpis do indeksu z odbytych praktyk, lub podpisy na skierowaniu i porozumieniu (na etapie rozpoczynania praktyki) mogą składać komplet dokumentów inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie) lub potwierdzających odbycie praktyki (sprawozdanie wraz z indeksem) do wskazanych powyżej koordynatorów w godzinach dyżurów lub w Biurze – Dziekanacie ds. finansowych i socjalnych  – Pani Agnieszka Cichoń, pokój 1.15 (I piętro ) godzinach urzędowania.

3. Indeksy z dokonanym wpisem oraz z dokumentacją inicjującą lub potwierdzającą odbycie praktyki złożone w  pokoju 1.15 będą do odbioru w ciągu 3 dni licząc od dnia złożenia indeksu.

4. Indeks wraz z dokumentem podpisanym przez koordynatora zatwierdzającym praktyki należy złożyć w stosownym dziekanacie.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

1.Wybór instytucji do odbycia praktyki (sąd, prokuratura, kancelaria, urząd lub instytucja publiczna, przedsiębiorstwo etc.).

2.Ustalenie terminu odbycia praktyki w wybranej instytucji

3.Pobierz “Dokumenty” – link na dole strony

    • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
    • skierowanie na praktykę
    • oświadczenie

4.Wydrukowane dokument należy uzupełnić i podpisać

5.Jeżeli nie masz możliwości pobrania i wydruku powyższych dokumentów zgłoś się na dyżur bez nich – otrzymasz je i wypełnisz na miejscu.

6.Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami stawisz się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.

7.Po zakończeniu praktyki przygotuj z niej raport ( druk do pobrania ). Raport powinien zostać podpisane także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana.

8.Z raportem oraz uzupełnionym indeksem ( strona 82 ) zgłoś się na dyżur do jednego z koordynatorów: do dr Mateusz Zeifert lub do mgr Magdaleny Stryji pokój 2.4 w celu uzyskania zatwierdzenia odbycia praktyki oraz wpisu do indeksu.

9.W przypadku Studentów studiów niestacjonarnych, praktyka może zostać uznana za zaliczoną jeśli Student udokumentuje, że w okresie, w jakim ciążył na nim obowiązek odbycia praktyki  pracował (jako pracownik, stażysta, wolontariusz etc.) a zakres wykonywanych obowiązków odpowiadał profilowi odbywanych przez niego studiów. Student chcący uzyskać zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej powinien złożyć wniosek dostępny na stronie wydziału w zakładce „dokumenty” pt. „Wniosek o zaliczenie praktyki” ,zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnienie oraz zakres obowiązków.

Oferta Praktyk oraz Pracy dotyczy wszystkich Studentów. Link

 

Zarządzenia rektora

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz202092.pdf