Zmiana rozmiaru tekstu:

Zarządzenie nr 46

Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019. Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity: załącznik do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) po zasięgnięciu opinii uczelnianej rady samorządu studenckiego, określam
organizację roku akademickiego 2018/2019 w sposób następujący:

§ 1

 

SEMESTR ZIMOWY Od 1 października 2018 do 17
lutego 2019 roku
  w tym:
zajęcia dydaktyczne 1.10.2017 - 2.12.2017

przerwa w zajęciach z uwagi na organizację w Katowicach

szczytu klimatycznego ONZ 2018

3.12.2018 - 14.12.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 15.12.2018 - 21.12.2018
wakacje zimowe 22.12.2018 - 1.01.2019
zajęcia dydaktyczne c.d. 2.01.2019 - 3.02.2019
egzaminacyjna sesja zimowa 4.02.2019 - 17.02.2019

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego         

18.02.2019 - 15.03.2019

 

SEMESTR LETNI  Od 18 lutego 2019 do 30
września 2019 roku
  w tym:
 zajęcia dydaktyczne 18.02.2019 - 17.04.2019
wakacje wiosenne 18.04.2019 - 23.04.2019
zajęcia dydaktyczne c.d. 24.04.2019 - 9.06.2019
egzaminacyjna sesja letnia 10.06.2018 - 30.06.2018
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego           1.09.2018 - 25.09.2018

wakacje letnie

(w tym: minimum 4 tygodnie
nieprzerwanych wakacji letnich,
praktyki zawodowe)

1.07.2018 - 30.09.2018

 

§ 2

1. Dodatkowymi dniami wolnym od zajęć dydaktycznych są 2 maja 2019 r.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek samorządu studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

 

Podział tygodni w sem. zimowym roku akademickiego 2018/19

tygodnie parzyste:

tygodnie nieparzyste:

   

1- 4 października

8-11 października

15-18 października

22-25 października

29-31 października ( pon-śr)

5-8 listopada

12-15 listopada

19-22 listopada

26-29 listopada

17- 20 grudnia

2-3 stycznia ( śr- czw)

7-10 stycznia

14-17 stycznia

21-24 stycznia

28-31 stycznia

 

 

Podział tygodni w sem. letnim roku akademickiego 2018/19

tygodnie parzyste:

tygodnie nieparzyste:

   

25- 28 lutego

18-21 lutego

11- 14 marca

4-7 marca

25-28 marca

18-21 marca

8 -11 kwietnia

1-4 kwietnia

24-25 kwietnia

15-17 kwietnia

29-30 kwietnia

6-9 maja

13-16 maja

20-23 maja

27 - 30 maja

3-6 czerwca