• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo Stacjonarne

Rok                                           
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  3      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  4      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  5      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
    
Prawo Niestacjonarne

Rok                                           
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  3      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  4      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  5      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
    
Administracja Niestacjonarna I Stopnia

Rok                                          
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  3      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna

    
Administracja Niestacjonarna II Stopnia

Rok                                           
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna

    
Administracja Stacjonarna I Stopnia

Rok                                           
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  3      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna

    
Administracja Stacjonarna II Stopnia

Rok                                        
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna

    
Przedsiębiorczość Stacjonarna I Stopnia

Rok                                          
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  3      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna

    
Przedsiębiorczość Stacjonarna II Stopnia

Rok                                           
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna

    
Przedsiębiorczość Niestacjonarna I Stopnia

Rok                                          
  1      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  2      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna
  3      zimowa sesja egzaminacyjna    letnia sesja egzaminacyjna