Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja stacjonarna

Studia administracyjne stacjonarne na naszym Wydziale realizowane są zarówno na poziomie studiów pierwszego (studia licencjackie), jak i drugiego stopnia (studia magisterskie). Studia licencjackie trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie dwa. Pierwsze kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata administracji, drugie dyplomu magistra administracji.

Student studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w trybie stacjonarnym ma do wyboru specjalność administracja bezpieczeństwo wewnętrzne lub administracja ogólna.