• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja niestacjonarna

Studia administracyjne na naszym Wydziale realizowane są zarówno na poziomie studiów pierwszego (studia licencjackie), jak i drugiego stopnia (studia magisterskie). Studia licencjackie trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie dwa. Pierwsze kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata administracji, drugie dyplomu magistra administracji.

Student studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w trybie niestacjonarnym ma do wyboru specjalność administracja bezpieczeństwo wewnętrzne lub specjalność administracja ogólna.