Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja niestacjonarna

Studia administracyjne na naszym Wydziale realizowane są zarówno na poziomie studiów pierwszego (studia licencjackie), jak i drugiego stopnia (studia magisterskie). Studia licencjackie trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie dwa. Pierwsze kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata administracji, drugie dyplomu magistra administracji.

Student studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w trybie niestacjonarnym ma do wyboru specjalność administracja bezpieczeństwo wewnętrzne lub specjalność administracja ogólna.