Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Czy chodzenie na wykłady jest obowiązkowe?
Nie – nie jest. Należy jednak pamiętać, że to właśnie wykłady stanowią jedną z podstawowych form zdobywania wiedzy przez Studentów.

Co to są przedmioty wykształcenia ogólnego?
Przedmioty wykształcenia ogólnego zapewniają wszechstronne wykształcenie nieprawnicze potrzebne współczesnemu humaniście. W chwili obecnej Studenci muszą w czasie trwania studiów uczestniczyć w trzech wykładach z pośród następujących: Psychologia, Filozofia, Ekonomia, Socjologia,

Czym są konwersatoria?
Konwersatoria to zajęcia służące poznaniu wybranej, specjalistycznej gałęzi prawa. Odbywają się one w niewielkich grupach (max. 25 osób). W czasie trwania studiów student zobowiązany jest do zaliczenia 5 konwersatoriów.

Czym są wykłady monograficzne?
Są to kierunkowe wykłady z zakresu różnych gałęzi prawa. Studenci w czasie trwania studiów muszą zaliczyć 2 wykłady monograficzne.

Po co studentowi prawa informatyka?
Przedmiot „Podstawy informatyki” służy zdobyciu umiejętności z zakresu edycji i formatowania tekstu. Zdobyte wiadomości są pomocne podczas pisania pracy magisterskiej oraz przyszłej pracy w zawodzie prawniczym.