Zmiana rozmiaru tekstu:

1. Kiedy należy złożyć podanie o przedłużenie sesji i gdzie?
Podanie o przedłużenie sesji zimowej należy złożyć w dziekanacie wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną około 15.03.podanie o przedłużenie sesji letniej okolo 25.09

2. Do kogo kierować pytanie o przywrócenie I terminu?
Podanie należy kierować do egzaminatora wraz z zaświadczeniem lekarskiem bądź innym załaczniekiem potwierdzającym nieobecność na egzaminie.

3. Do kiedy należy złożyć indeks?
Indeks należy złożyć w dziekanacie wraz z wypełnioną kartą egzaminacyjną  najpóżniej do 7 dni od zakończenia sesji lub w przypadku przedłużenia sesji do wyznaczonego terminu przedłużonej sesji.

4. Na jakie konto należy wpłacać czesne?
Czesne należy wpłacać na indywidualne konto studenta wygenerowane na podstawie nr PESEL http://student.us.edu.pl/odplatnosc-za-studia.

5. Kogo należy wpisać w indeksie jako prowadzącego w przypadku, gdy zajęcia kończą się tylko zaliczeniem?
Wykładowcę przedmiotu, nie osobę, która prowadzi ćwiczenia.

6. Gdzie znajdę informacje na temat aktualnych dyżurów wykładowców?
W sekretariacie katedr (359-16-13; 359-13-16).

7. Czy w przypadku powtarzania semestru muszę zaliczyć różnice programowe i czy są one odpłatne?
Tak, należy zaliczyć wszystkie przedmioty wynikające ze zmiany programu studiów, jest to nieodpłatne.

8. Czy mając powtarzanie przedmiotu(tzw. warunek) muszę go zaliczać u tego samego egzaminatora i czy mogę go zaliczyć wcześniej?
Powtarzany przedmiot należy zaliczyć u tego samego wykładowcy w odpowiedniej sesji egzaminacyjnej, tzn. w kolejnym roku akademickim.

9. Czy w przypadku, gdy mam już zaliczone egzaminy w poprzednich latach akademickich muszę pisać podanie o przepisanie tych ocen?
Nie, oceny z egzaminów zostaną przepisane w dziekanacie w przypadku, gdy nie upłynęło więcej niż 5 lat od zaliczenia przedmiotu.

10. Czy można uzyskać zgodę na powtarzanie przedmiotu na I semestrze I roku?
Tak, w wyjątkowych przaypadkach dziekan może udzielić zgody na powtarzanie przedmiotu.

11. Czy będąc zalogowanym można dokonać zmiany konwersatorium, seminarium, przedmiotu wykształcenia ogólnego?
Nie  ma możliwości takich  zmian.

12. Kiedy należy składać podanie o IOS?
Podanie należy składać wraz z indeksem na początku semestru ze zgodami wykładowców do dziekanatu.

13. Do kiedy można składać podanie o urlop dziekański?
Podanie o urlop można składać: w semestrze zimowym - do 15.11, w semestrze letnim - do 30.03.