Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Mijają już trzy lata od chwili, gdy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zaczęła działać Szkoła Prawa USA (stworzona przez WPiA we współpracy z wydziałami prawa trzech Amerykańskich Uczelni – The Loyola University New Orleans College of Law; The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law; The University of Toledo College of Law). Trwa właśnie trzecia edycja na rok akademicki 2017/2018. W jej programie obok zagadnień czysto prawniczych uwzględniliśmy także elementy biznesowo-ekonomiczne. Tym samym powstała pierwsza i jedyna w Polsce szkoła The School of US Business and Law (SUSBL). Począwszy od edycji trzeciej Szkoły do współpracy włączyły się także wydziały ekonomiczne Uniwersytetów z którymi realizowany jest projekt, co pozwoliło poszerzyć formułę działalności Szkoły także o wątki ekonomiczne.

Szkoła nawiązała ścisłą współpracę z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta, która została Patronem Projektu.

W roku akademickim 2017/2018 Szkoła uzyskała wsparcie Ambasady Amerykańskiej w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady USA.

 

Zajęcia w SUSBL:

- Organizowane są w trakcie roku akademickiego (od października do lipca) w formie 10 dwudniowych, weekendowych szkoleń,

- Każde spotkanie ma swoją odrębną tematykę,

- Każde spotkanie jest prowadzone przez inną osobę – specjalizującego się w danym temacie profesora delegowanego wyłącznie na ten wykład przez jedną z trzech, współpracujących z WPiA amerykańskich Uczelni,

- Zajęcia poszerzone są o zagadnienia biznesowo-ekonomiczne. Koszt uczestnictwa w zajęciach The School of US Business and Law wynosi 3.200 zł (za całoroczny kurs wraz z udostępnianymi przez wykładowców materiałami). Kwota ta w całości jest przeznaczana na pokrycie kosztów funkcjonowania SUSBL (Projekt nie ma charakteru komercyjnego). 

- Odbycie Kursu potwierdza certyfikat wydany przez cztery Uniwersytety biorące udział w Projekcie.