• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Kiedy zaczyna się sesja egzaminacyjna i sesja poprawkowa?
Informacje na temat terminów sesji można znaleźć tutaj.

Co się stanie jeśli do dnia egzaminu nie uzyskam zaliczenia z przedmiotu objętego egzaminem?
W takim przypadku termin przepada, a Student otrzymuję „dwóję dziekańską”. Po uzyskaniu zaliczenia Student może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Będzie to dla niego egzamin zdawany w II terminie.

Jakie oceny mogę dostać zaliczenia / egzaminu?
W regulaminie studiów przewidziane są następujące oceny: bardzo dobry (5), dobry + (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny (2). Wszelkie wpisywane do indeksu czy na kartę egzaminacyjną minusy nie mają wpływu na przebieg studiów i wyliczaną średnią.

Nie zdałem/am egzaminu. Ile razy mogę zdawać egzamin poprawkowy?
Tylko jeden raz. Regulamin studiów przewiduje zdawanie tylko jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.

Nie zaliczyłem/am semestru. Co teraz?
Student który nie zaliczył semestru może być przez Dziekana:
1) skierowany na powtarzanie przedmiotu i warunkowo wpisany na następny semestr;
2) skierowany na powtarzanie semestru
3) skreślony z listy studentów