• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Nuremberg Moot Court

Nuremberg Moot Court jest corocznie organizowany przez International Nuremberg Principles Academy we współpracy z Friedrich-Alexander University Erlangen Nurnberg. Konkurs ten porusza zagadnienia związane z międzynarodowym prawem karnym i stanowi symulację postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Konkurs składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej, w których drużyny zobowiązane są do przesłania memorandum Prokuratora oraz Obrońcy. Następnie odbywa się faza ustna opierająca się na symulacji rozprawy sądowej przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dzięki udziałowi w Konkursie studenci zyskują pogłębioną wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa karnego w aspektach proceduralnym i materialnym. Rozprawa odbywa się w słynnej Sali Sądowej nr 600, w której prowadzony był proces norymberski, co pozwala studentom na rozwijanie wiedzy dotyczącej międzynarodowego prawa karnego u samego źródła jego powstania.

Trenerem drużyny jest mgr Małgorzata Myl, a koordynatorem mgr Magdalena Majos-Kwiatkowska.