Zmiana rozmiaru tekstu:

Nuremberg Moot Court

Nuremberg Moot Court jest corocznie organizowany przez International Nuremberg Principles Academy we współpracy z Friedrich-Alexander University Erlangen Nurnberg. Konkurs ten porusza zagadnienia związane z międzynarodowym prawem karnym i stanowi symulację postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Konkurs składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej, w których drużyny zobowiązane są do przesłania memorandum Prokuratora oraz Obrońcy. Następnie odbywa się faza ustna opierająca się na symulacji rozprawy sądowej przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dzięki udziałowi w Konkursie studenci zyskują pogłębioną wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa karnego w aspektach proceduralnym i materialnym. Rozprawa odbywa się w słynnej Sali Sądowej nr 600, w której prowadzony był proces norymberski, co pozwala studentom na rozwijanie wiedzy dotyczącej międzynarodowego prawa karnego u samego źródła jego powstania.

Trenerem drużyny jest mgr Małgorzata Myl, a koordynatorem mgr Magdalena Majos-Kwiatkowska.