Zmiana rozmiaru tekstu:

All European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition

All European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition
to międzynarodowy konkurs adresowany do studentów prawa reprezentujących europejskie uczelnie zajmujące się międzynarodowym prawem humanitarnym. Konkurs ten oparty jest
na case study przygotowanym przez pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ljubljanie we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców. Konkurs corocznie poświęca uwagę najtrudniejszym zagadnieniom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym oraz prawem migracyjnym, odnoszącym się do aktualnych konfliktów zbrojnych. Konkurs pozwala studentom na głębsze zapoznanie się z najbardziej istotnymi kwestiami związanymi z prawem humanitarnym, jak również na praktykę argumentacji prawniczej w języku angielskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.pf.uni-lj.si/en/international-cooperation/moot-court-competitions/all-european-international-humanitarian-and-refugee-law-moot-court-competition/