Zmiana rozmiaru tekstu:

 polandunited kingdom

Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot to jeden z najbardziej prestiżowych i największych konkursów dla studentów prawa na całym świecie. Uniwersytet Śląski co roku może pochwalić się własną drużyną, która niezmiennie reprezentuje wysoki poziom swych występów podczas finału konkursu w Wiedniu. Uczestnictwo w konkursie wymaga jednak nakładów finansowych, przekraczających możliwości studentów.

Sponsorzy Drużyny WPiA UŚ 2017/2018

Wszystkim Sponsorom Drużyny pragniemy serdecznie podziękować za hojne wsparcie. Pomoc finansowa Sponsorów umożliwiła nam uczestnictwo w 25 edycji konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot wraz z udziałem w finale w Wiedniu pośród najlepszych międzynarodowych uczelni. Dodatkowo, wsparcie dało nam sposobność do starannego przygotowania się do konkursu w czasie serii wyjazdów treningowych (pre-moots), odbywających się na zagranicznych uczelniach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do:

 • Prof. dr hab. Czesława Martysza - Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ,,Facultas Iuridica’’
 • Kancelaria prawna ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy
 • Kancelarii GFKK Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska w Katowicach
 • Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

 

Dlatego jeśli chcą Państwo zostać sponsorem Drużyny WPiA UŚ i...

 • pomóc naszym uczestnikom w przygotowaniach merytorycznych i prezencyjnych do finału konkursu

 • umożliwić wyjazdy treningowe w formie pre-mootów organizowanych w Europie i na całym świecie

 • wesprzeć nas w drodze do osiągania sukcesów i umożliwić rywalizację z drużynami uniwersyteckimi różnych krajów

 • a w końcu - wesprzeć Drużynę w zmaganiach podczas wielkiego finału konkursu

...a dzięki temu uzyskać...

 • promocję nie tylko na Wydziale Prawa i Administacji Uniwersytetu Śląskiego, ale także podczas finału konkursu w Wiedniu i w trakcie pre-mootów na uczelniach europejskich

 • reklamę poprzez umieszczenie Państwa logo na stronie internetowej WPiA oraz na oficjalnym fanpejdżu Drużyny na fecebooku

 • miano Sponsora wspierającego najzdolniejszych przyszłych prawników Polski!

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na...

 • zdobycie niezbędnych materiałów naukowych

 • organizację wyjazdów treningowych Drużyny

 • wyjazd na wielki finał konkursu w Wiedniu

 • promocję Drużyny, Uniwersytetu oraz Sponsorów

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć i wolę wsparcia nas w drodze do sukcesów w Wiedniu, prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy:

 

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

"Facultas Iuridica"

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b

ING Bank Śląski, nr konta: 30 1050 1214 1000 0007 0056 4511

z tytułem wskazującym cel wpłaty:

Konkurs the Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”.

Nanieśmy razem nasz region na prawniczą mapę świata!


Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot is one of the biggest and the most prestigious competitions addressed to law students from all over the world. University of Silesia each year prides itself on its own Team which represents a very high level of its performances during the finals in Vienna. However, participation in the contest requires some expenditures which are beyond the possibilities of our students.

 

Sponsors of Team Silesia 2015/2016

The Team wants to thank to all the Sponsors for their generosity. The financial help enabled us to take part in the 23rd edition of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competition, including the finals in Vienna. Your support gave us the opportunity to prepare thoroughly for the competition during the series of training courses (pre-moots), organised at foreign universities.

The Team would like to give special thanks to:

 • Prof. dr hab. Czesław Martysz - Dean of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia

 • Fund of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia ,,Facultas Iuridica’

 • GFKK Attorneys at Law Grzybczyk Kamiński Gawlik Partnership

 • District Attorneys Council in Katowice

 • Siemko Notary Firm Piotr Siemko, Paweł Chorowski, Małgorzata Siemko – Pióro

 

 

If you want to help and to become a sponsor of Team Silesia and...

 • help our students in preparation to the finals of the contest

 • enable them to participate in training courses during the pre-moots, organised at different universities in and beyond Europe

 • support them in their way to succeed and to make the competition with foreign teams possible

 • and finally - help our students in their efforts during the whole time of the competition!

...and thans for that...

 • obtain promotion not only at the Law and Administration Faculty of University of Silesia but also during the pre-moots at foreign universities and the finals in Vienna

 • gain adverstisement through placing your logo on the Facultys website and on the Teams official fanpage

 • get a chance of being the sponsor of the most talented future lawyers in Poland

Financial support will be allocated to...

 • aquiring indispensable educational aids

 • orgasination of the Teams trainings

 • travel to the finals in Vienna

 • promotion of the Team, the University of Silesia and the sponsors

If you are willing to support our Team on their way to success in Vienna - it can be done by making
a payment on the following account number:

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

"Facultas Iuridica"

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b

ING Bank Śląski, account number: 30 1050 1214 1000 0007 0056 4511

by way of:

The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition”.