Zmiana rozmiaru tekstu:

Regulamin The School of US Business & Law – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

 

 • §1 – Organizatorzy

The School of US Business & Law (dalej: Szkoła) jest międzynarodowym projektem organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z następującymi Amerykańskimi wydziałami prawa:

The Loyola University, New Orleans College of Law

The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law

The University of Toledo, College of Law

Program Szkoły składa się z dziesięciu kursów, z których każdy trwa jeden weekend (każdy weekend jest nazywany „kursem”). Każdy kurs składa się z dwóch dni zajęciowych (każdy dzień zajęciowy nazywany jest „sesją”).

 

 • §2 – Wymagania dot. kandydatów

Z racji tego, że zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, wymagana jest znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Program Szkoły skierowany jest do każdego zainteresowanego tematyką Kursu, w szczególności zagadnieniami biznesowo-ekonomicznymi oraz prawniczymi w Stanach Zjednoczonych

 

 • §3 – Rekrutacja
 1. Złożenie aplikacji do uczestnictwa w Szkole wymaga wysłania zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.wraz ze wskazaniem następujących danych:
 2. a) Imienia i nazwiska aplikującego
 3. b) Numeru kontaktowego telefonicznego oraz adresu email
 4. c) Dokładnego adresu zamieszkania
 5. d) Imion rodziców
 6. e) Numeru identyfikacyjnego PESEL
 7. Uruchomienie edycji Szkoły zależy od ilości zgłoszeń uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podjęcia decyzji o nie uruchomieniu edycji w przypadku w którym liczba zgłoszeń jest mniejsza niż 30.
 1. Maksymalna liczba uczestników w ramach jednej edycji Szkoły wynosi 50 osób. W przypadku w którym liczba zgłoszeń przekroczy 50, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia wstępnych rozmów i dokonania wyboru uczestników w oparciu kryterium znajomości języka angielskiego.

 

 • §4 – Obecność i udział w Szkole

Aby uzyskać certyfikat zakończenia Szkoły wymagane jest zaliczenie 9 z 10 kursów. Przed każdą sesją sprawdzana będzie lista obecności.

Przed rozpoczęciem zajęć z danego kursu Profesorowie mogą udostępnić materiały w formie elektronicznej. Od słuchaczy oczekuje się, że odpowiednio przygotują się do zajęć, co może oznaczać np. przygotowanie zadań przekazanych przez profesorów. Materiały będą dostępne przed i w trakcie sesji w formie elektronicznej, a część z nich zostanie wydrukowana zgodnie z instrukcjami profesorów. Wymagana może być również odpowiednia forma aktywności w czasie sesji.

Organizatorzy Szkoły zastrzegają sobie prawo do zmiany uregulowań dot. obecności i udziały w przyszłych edycjach Szkoły dla osób, które chciałyby zapisać się po raz kolejny.

Terminy zajęć dostępne są na oficjalnej stronie Szkoły http://www.wpia.us.edu.pl/studia/susbl

 

 • §5 – Weryfikacja wiedzy studentów

Od studentów oczekuje się, że spełnioną określone wymagania ustalone przez profesorów, które mogą dotyczyć m.in. prac pisemnych, udziału w sesjach oraz zdania testów końcowych i kolokwiów.

 

 • §6 – Certyfikat ukończenia

Po ukończeniu Szkoły słuchacze spełniający wymogi jej ukończenia otrzymają certyfikat. Wydanie certyfikatu jest uzależnione od wniesienia opłaty czesnego w całości.

 

 • §7 – Opłaty

Opłata za udział w Szkole wynosi 3200zł od słuchacza, przy jednorazowej wpłacie. Szczegółowe zasady opłat regulują akty prawne obowiązujące na Uniwersytecie Śląskim w zakresie świadczonych usług edukacyjnych. Opłata obejmuje cały rok akademicki (10 miesięcy, dwa semestry). Opłatę wnosi się na indywidualny rachunek bankowy generowany na stronie http://student.us.edu.pl/node/146 .

Opłata zostanie bezzwłocznie zwrócona na wskazany przez słuchacza rachunek bankowy w przypadku odrzucenia aplikacji.

 

 • §8 – Naruszenia regulaminu

Warunkiem uczestnictwa w Szkole i jej ukończenia jest przestrzeganie zasad dobrej wiary i uczciwego postępowania.