Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedsiębiorczość Stacjonarna II Stopnia

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom licencjata lub magistra. Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Limit przyjęć: 120 miejsc