Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedsiębiorczość Stacjonarna I Stopnia

 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z  3 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. Wynik ostateczny stanowi sumę punktów procentowych z przedmiotów maturalnych. Wynik z poziomu podstawowego zostanie pomnożony przez współczynnik 0,5. Jeżeli na maturze kandydat zdawał przedmiot na obydwu poziomach bierze się pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

Limit przyjęć:  90 miejsc

Siatka Studiów: do pobrania