Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedsiębiorczość Niestacjonarna II Stopnia

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Śląskiego.

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia, a także absolwenci studiów inżynierskich oraz magisterskich, przy czym, jeśli program ukończonych przez nich studiów odbiegał znacznie od programu kształcenia dla studiów Przedsiębiorczość I stopnia, w toku studiów będą oni zobowiązani do wyrównania różnic programowych.

Siatka Studiów: do pobrania