Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo Stacjonarne - Zasady kwalifikacji

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Uchwała nr 110 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie warunków trybu rekrutacji  na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

NOWA MATURA

Zasady kwalifikacji dla Kandydatów z nową maturą znajdą Państwo w pliku do pobrania:  http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_110_2017_11_wpia.pdf

Wszystkie informacje o IRK dostępne są na stronie http://kandydat.us.edu.pl.

Szczegółowy opis procedury rejestracji znajdą Państwo pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty.
 

STARA MATURA

Zgodnie z informacjami dostępnymi na http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-ze-stara-matura:

Jeżeli zasady określone w kryteriach przyjęć na wybrany kierunek studiów nie stanowią inaczej, to przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego, jeżeli w przypadku danego kierunku lub specjalności minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wyraził zgodę na jego przeprowadzenie.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
5 — 100 % 6 — 100 %
4 — 70 % 5 — 80 %
3 — 30 % 4 — 75 %
  3 — 50 %
  2 — 30 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Wszystkie informacje o IRK dostępne są na stronie http://kandydat.us.edu.pl. Szczegółowy opis procedury rejestracji znajdą Państwo pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty.